Den klimavenlige by: lovmæssige muligheder

Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

De rekreative og grønne områder står relativt svagt i lovgivningen om byudvikling, planlægning og byggeri. Der er dog enkelte redskaber, som kan være med til at sikre de grønne områder på sigt. Dette Videnblad gennemgår de relevante bestemmelser i Naturbeskyttelsesloven, Skovloven, Planloven og Bygningsreglementet.
Original languageDanish
JournalVidenblade By og Land
Issue number3.1-22
Number of pages2
Publication statusPublished - 2010

ID: 32322456