Grønne tages luftrensende egenskaber

Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

Luftforurening har en negativ indvirkning på vores sundhedstilstand og er fortsat årsag til at mange dør for tidligt, også i Danmark. De højeste forureningskoncentrationer observeres generelt i stærkt trafike­rede gaderum. Undersøgelser indikerer, at vegetation i gaderummet kan forbedre luftkvaliteten og peger på gaderummets geometri og beplantningstype som afgørende for effekten.
Original languageDanish
JournalVidenblade Park og Landskab
Issue number4.09-06
Number of pages2
Publication statusPublished - 2014

ID: 124158619