Gudenådalen Pilotfilm: Film som analyse-, dialog- og kommunikationsredskab i pilotprojekt Gudenådalen

Research output: Non-textual formSound/Visual production (digital)Research

Denne pilotfilm anviser filmmediets muligheder som analyse-, dialog- og kommunikationsredskab i forbindelse med samarbejdsdreven planlægning.

Pilotfilmen er udført som en del af pilotprojektet ’Landskabsanalyse for Gudenådalen: Pilotprojekt i forbindelse med Helhedsplan for Gudenåen’.

Pilotfilm og pilotprojekt er udført af en gruppe forskere fra Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning, Københavns Universitet, på foranledning af Gudenåkomitéen. Gudenåkomitéen er et samarbejde mellem de syv kommuner, der deler Gudenåens hovedløb: Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Viborg, Favrskov og Randers Kommuner. Komitéen består af ét kommunalt bestyrelsesmedlem fra hver medlemskommune.

Formålet med pilotprojektet er at skabe en platform for en kommende implementering af den Helhedsplan for Gudenåen som Gudenåkomitéen enedes om i 2021.

De enkelte dele af pilotprojektet omfatter anvendelse af film som planlægnings- og dialogredskab og en række analyser af landbrug og landskab langs Gudenåens hovedløb, en identifikation af mulige strategiske projekter, en gennemgang af de gennemførte aktørworkshops. Resultaterne præsenteres dels i denne pilotfilm, dels i form af rapporten 'Landskabsanalyse for Gudenådalen: Pilotprojekt i forbindelse med Helhedsplan for Gudenåen', der samler rækken af analyser og udpegning af mulige strategiske projekter.

Original languageDanish
Publication date2023
Edition1
Media of outputVideo
Size14:12 min.
Publication statusPublished - 2023

ID: 341267193