Hovedstaden 2030: Fremtidens udfordringer for planlægning i hovedstadsområdet

Research output: Book/ReportBookCommunication

Documents

Fingerplanen er central for udviklingen i Hovedstadsområdet.
Regeringen har foretaget en mindre revidering af Fingerplanen i år og planlægger en mere overordnet revision i 2018. Som et led i dette arbejde inviterer Erhvervsministe- riet og Dansk Byplanlaboratorium til en konference, der hedder Hovedstaden 2030.
Dette skrift er en vidensopsamling, der først og fremmest er produceret for at kan støtte debatten – både på konferencen og efterfølgende. Den består af 4 kapitler, der er skrevet af eksperter på Københavns Universitet.
Der er tale om fire selvstændige indlæg, der sætter spot på centrale dele af Hoved- stadens udvikling. Det drejer sig om erhvervsudvikling, befolkning og boligudvikling, mobilitet samt de grønne kiler.
Skriftet kommer langt omkring, men når ikke hele vejen rundt. Der er væsentlige emner, som bør belyses i det kommende arbejde, som ikke er tages op i dette skrift. Her vil vi blot nævne detailhandelsudvikling, kystsikring og det åbne land.
Kapitlerne er korte og introducerende. De har hver deres karakter, de kan læses hver for sig, og de vil være et godt udgangspunkt for at søge mere information gennem de omfattende noter og kildehenvisninger.
Endelig er der en tværgående opsamling, der opridser de væsentligste dilemmaer.
Original languageDanish
Place of PublicationFrederiksberg
PublisherDansk Byplanlaboratorium
Number of pages59
Publication statusPublished - 2017

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 186508925