Kvindelige iværksættere i landdistrikter - ikke bare en bitte biks

Research output: Book/ReportReportResearch

Documents

Skabelse af mere erhvervsaktivitet i landdistrikterne står centralt, hvis landdistrikterne skal udvikles. Kvindelige iværksættere i landdistrikter har hidtil været et overset potentiale i den forbindelse. Undersøgelsen viser, at kvindelige iværksættere drager fordel af bosætning i landdistrikterne og er med til at skabe nye økonomiske aktiviteter dér. Men de ligner ikke konventionelle virksomheder, og de kan ikke forstås og succesmåles ud fra de almindelige mål for erhvervsaktivitet. De er livsstilsiværksættere. Problemet er, at mange gerne vil udvikle sig og bevidst eller ubevidst søger i retning af ”den konventionelle virksomhedsmodel”, som i givet fald vil kræve et brud med det, som de ellers er rundet af. Undersøgelsen trækker centrale teorier op og lægger ny teoridannelse frem om sammenhænge mellem sted, køn og skabelse af økonomi, der er til fordel for landdistrikternes udvikling. Den lægger op til nye støttestrukturer for de kvindelige iværksættere og sigtelinjer for f.eks. rådgivning, som kan styrke de nye typer iværksættere og dermed landdistrikterne.
Original languageDanish
PublisherSkov & Landskab, Københavns Universitet
Number of pages55
ISBN (Print)978-87-7903-521-8
Publication statusPublished - 2010
SeriesArbejdsrapport Skov & Landskab
Number124/2010

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 32327176