Landskabelige begivenheder

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

I artiklen introduceres usamtidighed mellem det gængse landskabssyn og fysiske realiter, politik som udtryk for et syn, relation mellem syn og begivenhed, opmærksomhed på rumlige begivenheder - hvordan rum "agerer" og påvirker menneskers kropslige oplevelse og hvordan en sådan rumlig kompetence kan udvikles til gavn for planlægningen.

Det er nødvendigt at udvikle måderne landskaber iagttages og analyseres på for at kunne danne et nyere landskabsbillede end 1840ernes guldalderlandskab. Den gængse landskabsoptik i Danmark er præget af en usamtidighed mellem gældende syn og fysiske realiteter.

Der er behov for syn og arbejdsmåde, der kritisk søger at nå på højde med de rum, vi har i dag og skal skabe fremover. Et nyt syn fordrer en fordomsfrihed over for landskabet, som det foreligger - en nysgerrighed der udfordrer vante forestillinger og udvikler en måde, de rnddrager den rumlige virkning på lige fod med andre type kategoriseringer kendt fra gængse landskabsanalyser.

Som med metoden til landskabskarakteranalyse, der i 2007 er introduceret på det kommunale område, er der behov for udvikling af en metode til rumlig begivenhedsanalyse, så vi ikke bare kortlægger, kategoriserer og programmerer typer, men også arbejder med det arkitektonisk dynamiske - den landskabelige begivenhed.

Original languageDanish
JournalLandskab
Volume3
Pages (from-to)54-55
Number of pages2
ISSN0023-8066
Publication statusPublished - 2008

ID: 165648666