Terapihaven Møllebæk – Når naturmiljøer sættes i spil i sundhedsindsatser

Research output: Book/ReportReportCommunication

Documents

  • Fulltext

    Final published version, 4.93 MB, PDF document

Naturmiljøet og aktiviteterne i Terapihaven Møllebæk er udviklet i samarbejde med Københavns Universitet og baseret på forskning terapihaven Nacadia®. Haven skaber rammer for at integrere naturmiljøer i sundhedsindsatser for mennesker med bl.a. symptomer på stress. Rapporten har til formål at opsummere og formidle genererede erfaringer og resultater i henhold til temaerne: Udviklingsproces og organisering; Design og udvikling af naturmiljøet; Forskellig sundhedspraksis for forskellige mennesker samt resultater. Møllebæk blev udviklet under tilgangen ”Selvværd og Sammenhæng”, som er den model, der benyttes som guide for den arbejdsproces, man følger i Kolding Kommune, når der udvikles sundhedsinterventioner. I pågældende proces blev interessenter i første fase inddraget med henblik på at hente indsigter i forhold til borgernes udfordringer og behov. I anden fase skabte
fagprofessionelle meningsfulde løsninger sammen med borgere. I tredje fase lå fokus på at skaffe finansiering til etableringen af de fysiske rammer, at sikre de rette medarbejderkompetencer til udviklingen af kvalificerede indsatser, samt at sikre sammenhængen mellem forskning og praksis.
Møllebæk var organiseret med en styregruppe – senere følgegruppe – på tværs af forvaltninger i Kolding Kommune, for at sikre relevant inddragelse i processen, afhængig af interesserer og snitflader, og at borgerne kan inkluderes fra forskellige forvaltninger og afdelinger afhængig af behov for rehabiliteringsindsatser.
Designet af Møllebæk blev udviklet i henhold til evidensbaseret sundhedsdesign i landskabsarkitektur, som er en tværdisciplinær og dynamisk arbejdsproces, der sikrer, at evidensgrundlaget for designet er bredt funderet i forskellige forsknings- og praksisdiscipliner. Dette for at sikre, at naturmiljøet i Møllebæk imødekom en række overordnede tematikker og kriterier i relation til praktiske anvendelsesbehov, borgergrupper og sundhedsmål. De forskellige naturbaserede sundhedsindsatser, der afvikles i Møllebæk er alle forskellige og afstemmes de specifikke borgergruppers formåen. Da det er et relativt nyt sundhedsfelt, arbejdes der ud fra ikke helt afklarede definitioner, forståelser og tilgange. For nuværende udvikles de ’naturbaserede terapeutiske indsatser’ for forskellige borgergrupper ud fra relationerne mellem deltagernes udfordringer og mål med forløbet, naturmiljøet samt aktiviteterne heri. Med henblik på at måle og evaluere de forskellige naturbaserede sundhedsindsatser er følgende metoder benyttet: WHO-5 Trivselsindeks; Rejse sætte sig - RSS; Patient Specific Funktion Scale – PSFS; 6 minutters gangtest; Spørgeskemaundersøgelse; samt fokusgruppeinterviews. Samtlige metoder indikerer god effekt af de naturbaserede sundhedsindsatser, og der er oparbejdet en række gode erfaringer og indsigter.
Rapporteringen motiverer dog en række behovspunkter vedrørende yderligere systematisering, afklaring og rammesætning af området ”naturbaseret sundhed” og demonstrerer behovet for evidensgenerering igennem veldesignede og grundige langtidsstudier igennem en række forskningsspor.
Original languageDanish
Place of PublicationFrederiksberg
PublisherInstitut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
Number of pages73
ISBN (Electronic)978-87-7903-907-0
Publication statusPublished - 2023
SeriesIGN Rapport
Numberjuni 2023

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 358463148