Synergikort: Skovrejsningspotentiale i Danmark (følgerapport)

Research output: Book/ReportReportResearch

Documents

  • Fulltext

    Final published version, 3.98 MB, PDF document

Klimalovens 2030-mål om 70% reduktion i udledningen af drivhusgasser kræver både redskaber, der er hurtigtvirkende, og redskaber, der kan virke på længere sigt. Nye skoves kulstofbindinger er i den forbindelse blevet fremhævet som en vigtig mekanisme, og skovrejsning er derfor et vigtigt virkemiddel.

I arbejdet med Skovplanen (jf. Finanslov 2022) skal der af hensyn til klimaet og samfundets forsyningssikkerhed i forhold til træ og biomasse afsøges muligheder for at fremskynde målsætningen om en forøgelse af skovarealet.

Formålet med Synergikortet er at tilvejebringe et bedre beslutningsgrundlag for en sådan fremskyndelse af skovrejsningen. Baseret på en række arealrelaterede analyser skal kortet give et landsdækkende overblik over de mest egnede lokaliteter til skovrejsning.

Beslutningsgrundlaget tilvejebringes i form at et dynamisk danmarkskort, der viser de mest egnede lokaliteter ud fra forskellige valg af kriterier for etablering af skov, og de tilknyttede synergieffekter. Kortet er projektets hovedresultat. Denne rapport er dels en brugervejledning, dels en beskrivelse af proces og overvejelser bag det digitale kort, samt de indgående lag i kortet.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherInstitut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
Number of pages66
ISBN (Electronic)978-87-7903-898-1
Commissioning bodyMiljøstyrelsen
Publication statusPublished - 2023
SeriesIGN Rapport
Numbermarts 2023

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 340696893