Notater fra IGN – Københavns Universitet

Notater fra IGN

IGN Notater er korte udredninger, notater o.l. til myndigheder, som også har interesse for andre.

2017

En introduktion til langsigtede feltforsøg – en metodemæssig udvikling af en internetbaseret formidling af langsigtede forsøg / Jørgensen, Bruno Bilde; Riis-Nielsen, Torben; Karlsson Nyed, Patrik; Kudahl, Thomas; Sørensen, Ib Holmgård; Knudsen, Morten Alban; Stranddorf, Marlene; Johannsen, Vivian Kvist / IGN Notat, december 2017 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 5 s.

Plantetalskrav, hjemmehørende arter og fladefaldsarealer / Jørgen Bo Larsen, Bruno Bilde Jørgensen, Vivian Kvist Johannsen / IGN Notat, september 2017 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 4 s.

Supplerende forklaringer til rapport ang. usikkerheder på skov-LULUCF / Vivian Kvist Johannsen, Thomas Nord-Larsen, Lars Vesterdal, Kjell Suadicani / IGN Notat, august 2017 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 6 s.

Forsyning med grantømmer nu og i fremtiden / Thomas Nord-Larsen; Jon Kehlet Hansen; Jørgen Bo Larsen; Kjell Suadicani; Iben M. Thomsen; Vivian Kvist Johansen / IGN Notat, maj 2017 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 18 s.

Friluftsinstallationer i træer - i forhold til trærs egnethed og mulige skader / Thomsen, Iben M. og Skov, Simon / IGN Notat, maj 2017 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 16 s. ill.

Beregning af arealet med habitatskov ud fra Danmarks Skovstatistik / Nord-Larsen, Thomas; Johannsen, Vivian Kvist / IGN Notat, februar 2017 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet

2016

Ang. internationale rapporteringer, biodiversitet og urørt skov: Sagsnotat / Vivian Kvist Johannsen, Thomas Nord-Larsen / IGN Notat, januar 2016 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

2015

Fordelingen af skovarealer med uensaldret, urørt skov efter ejerform: Sagsnotat / Vivian Kvist Johannsen, Thomas Nord-Larsen / IGN Notat, april 2015 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

2012

Management of dense sycamore maple (Acer pseudoplatanus) natural regeneration in NATURA 2000 beech forest habitat types / Palle Madsen / IGN Note, September 2012 / Department of Geosciences and Natural Resource Management, University of Copenhagen