Forskningssamarbejde og centre

Drone billede fra et skovforsøg

 

 

 

 

 

 

Geocenter Danmark
Geocenter Danmark er et nationalt center for geovidenskabelig forskning, uddannelse, rådgivning, innovation og formidling. Med i centret er De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Geologisk Museum under Statens Naturhistoriske Museum, Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet samt IGN.

Vand i byer – Innovationsnetværk for klimatilpasning
IGN er drivkraften bag innovationsnetværket, hvis mål er at bidrage til klimarobuste- og bæredygtige byer. I netværket samarbejder mere end 130 forskningsinstitutioner, producenter, forsyningsselskaber, rådgivere og offentlige institutioner. I februar 2020 indgik Vand i byer et et nyt netværk "Det Nationale Netværk for Klimatilpasning (DNNK)" som er en sammenlægning af fire netværk: CALL Copenhagen, INUNDO, KLIKOVAND og Vand i Byer.

PartnerLandskab
Netværket samler den grønne sektors interessenter og styrker samarbejdet mellem brancheorganisationer, virksomheder, offentlige forvaltninger og forskerne på instituttet. Formålet er at producere forskningsbaseret viden, der umiddelbart kan implementeres i medlemmernes daglige praksis.

Det Nationale Center for Skov, Landskab og Planlægning
Centret er et nationalt forskningscenter for forskning, uddannelse og rådgivning i skov og skovprodukter, landskabsarkitektur og landskabsforvaltning samt byplanlægning og bydesign. Centret er et samarbejde mellem Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi.

 

 

 

 

 

 

 

Find en forsker

Søg efter forskning