Cecilie Friis

Cecilie Friis

Adjunkt

Aktuel forskning

Tracing sustainability narratives in complex agri-food production systems: The case of maize-poultry trade between Thailand and the EU (Carlsberg Foundation Reintegration Fellowships, 2020-2022)

Undervisnings- og vejledningsområder

På bacheloruddannelsen i geografi er jeg kursusansvarlig for det begrænsede valgfrie kursus "Arealanvendelse i Globalt Perspektiv", og biddrager herudover til kurserne "Natur- og Kulturlandskabet", "Globalisering og rumlig forandring i det Globale Syd" og "Kulturgeografisk feltkursus".

Herudover er jeg medunderviser på kurset "Climate Change: an Interdisciplinary Challenge" på MSc uddannelsen i Climate Change.

ID: 38220943