Klaus Steenberg Larsen

Klaus Steenberg Larsen

Lektor

Medlem af Biogeokemi-gruppen

Primære forskningsområder

  • Økosystemers kulstof- og kvælstofomsætning i et klimaperspektiv

  • Drivhusgasudveksling mellem økosystemer og atmosfære

  • Forbedret forståelse og modellering af fotosyntese og respiration på økosystemniveau

  • Samspillet mellem kulstof- og kvælstofomsætning lokalt og globalt

  • Betydningen af interaktioner mellem klimafaktorer på økosystemfeedback

Undervisning

  • Climate change and land use

  • Ecosystem Ecology

ID: 128190034