Geofysik og Vandressourcer

Geofysik arbejder med studier af Jordens indre ved anvendelse af fysiske metoder inklusiv seismologi, feltmetoder, geoelektriske metoder, georadar, geotermologi og geodynamisk modellering.

Vandressourcer arbejder med hydrologi, hydrogeologi, hydrogeofyisk, hydrokemi og stabile isotoper.

Geofysik og VandressourcerGeofysik

fokus er på studiet af udviklingen af den kontinentale litosfære, kappestrukturen og de tektoniske processer, processer i forbindelse med sprækkedannelse, sedimentære bassiners struktur og dynamik, oceanbundsspredning og dannelse af kontinentale marginer, hydrogeofysiske og neotektoniske processer samt topografi.

Vandressoucer

fokus er især på vands og stoffers transport på tværs og gennem hydrologiske domæner, umættet zone, grundvand, og overfladevand. Vores aktuelle projekter fokuserer på grundvand/overfladevands interaktion, brug af hydrogeofysiske metoder til at forstå vands og stoffers bevægelse i umættet jord, oplandshydrologi og klimaeffekter på grundvand og vandløbsafstrømninger.

 

 Læs mere på den engelske hjemmeside

Geophysics and Water Resources

Forskergruppeleder

Giampiero Iaffaldano
LektorE-mail: giia@ign.ku.dk
Tel.: +45 353-34640

Grundvandsbeskyttelse