Geokemi og mineralressourcer

Vi forsker i jordens dynamiske processer i både nutid og fortid.

Forskergruppen arbejder med et vidtrækkende forskningsområde, der strækker sig fra vulkanologisk, metamorfisk og sedimentær geologi til geo-biologi.

Herudover forsker vi i krystaller og modulerede strukturer, mineralers krystal-kemi under høje tryk og temperaturer, teknologiske materialer og studiet af syntetiske fase-systemer.

Læs mere på den engelske hjemmeside

Geochemistry and Mineral Resources

Forskergruppeleder

Nina Søager
Tenure track Assistant professor


ns@ign.ku.dk
Telefon: 35 33 29 75