Opmålingsrapport - Amager, Nordfyn og Odense

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

Dokumenter

Energistyrelsen har med baggrund i projektet “Havoversvømmelsesværktøjet”
fået foretaget en række modelleringer af oversvømmede arealer ved forskellige
hav-vandstande. Der er i denne sammenhæng identificeret en række sårbare
områder, hvor havet kan trænge ind over diger eller lavtliggende områder, og
derved oversvømme store bagvedliggende arealer. Modelleringerne er foretaget
ved en simpel cost-benefit analyse på Danmarks Digitale Terræn Model
(DTM) med cellestørrelsen 1,6m x 1,6m.
Formålet med nærværende rapport er at undersøge, hvorvidt disse sårbare områder
skyldes fejl i DTM eller om de rent faktisk forekommer i virkeligheden.
Til dette formål er i alt 16 feltlokaliteter (udpeget af Energistyrelsen) besøgt og
indmålt med en differential GPS af typen Trimble R8 tilkoblet GPSnet. Præcisionen
af samtlige målinger er under 2 cm i både det horisontale og vertikale
plan.
Alle punktmålinger er plottet i ArcMap på baggrund af DTM. Hernæst er funktionen
”Spatial Analyst – Extraction – Extract Values to Points” benyttet. Herved
dannes en ny shapefil, der indeholder de opmålte punkter (Northing,
Easting og DVR-koten) samt DVR-koten fra den celle i DTM som indeholder
hver enkelt opmålte punkt. De to koter er derpå trukket fra hinanden (opmålt
DVRkote minus DTM DVRkote), hvorved et overblik over DTMs afvigelse fra
virkelige højder opnås. Positive værdier angiver således, at de opmålte punkter
er højere end hvad DTM angiver, mens det modsatte gælder for negative værdier.
Endvidere er der, hvor opmålingen er foretaget langs en digekrone, udtrukket
en profil fra DTM gennem de opmålte punkter (funktionen ”3D analyst
- Interpolate Line”). Herved bliver det muligt at visualisere DTMs afvigelse fra
de virkelige højder langs digekronen.
I det følgende præsenteres resultaterne fra opmålingen af de 16 feltlokaliteter i
rækkefølgen Amager, Nordfyn, Odense.
OriginalsprogDansk
Antal sider40
StatusUdgivet - 27 maj 2010

Antal downloads er baseret på statistik fra Google Scholar og www.ku.dk


Ingen data tilgængelig

ID: 20271299