Patrik Karlsson Nyed

Patrik Karlsson Nyed

Akademisk medarbejder FU

Uddannelse                         

PhD Teoretisk Økologi, Lunds Universitet (2007)
MSc Biologi, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala (1999)

Forskergruppe

GIScience/Geodesign (2008-)
Natur, sundhed og design (2015-)

Aktiviteter (udvalg)

Move Green (2018-)

Naturpakken - Skov til Biodiversitetsformål (2018-19)

Nacadia® Effect Study - NEST (2015-2018)

Udvikling i Agerlandet 1954-2025 : Kortlægning af Markstørrelse, Markveje og Småbiotoper (2016-17)

Udvikling af et High Nature Value - HNV-skovkort for Danmark (2014-15)

SINKs - Det Danske Moniteringsprojekt for Arealanvendelse, Arealanvendelseforvandling og Skovbrug under Kyotoprotokollen (2009-14)

CLUVA - CLimate change and Urban Vulnerability in Africa (EU 7th Framework Programme) (2010-13)

Uddannelse

PhD

ID: 35461221