6,4 mio kr. til nyt projekt om efterkrigstidens ’velfærdslandskaber’

Reconfiguring Welfare Landscapes er titlen på projektet, der blandt 131 ansøgninger til Det Frie Forskningsråd for Kultur og Kommunikation løb med en af tolv bevillinger. I projektet vil efterkrigstidens grønne områder ved det almene boligbyggeri blive undersøgt: Hvordan kan vi forstå deres historie som levet kultur? Hvad er disse boliglandskabers fortsatte relevans?

Almene landskaber

Velfærdsstatens konsolidering i Danmark i efterkrigstidsårene gik hånd i hånd med en eksplosiv udvikling i arkitektur og planlægning. At skabe rammerne om det moderne liv med gode boliger for alle var et mantra, der blev ført ud i livet med en sådan kraft, at mere end 20% af danskere i dag bor i alment boligbyggeri.

De danske boliglandskaber dannede i samtiden internationalt forbillede, både i den store skala med Fingerplanen fra 1947 og i de enkelte boligbebyggelser, hvor særligt det landskabsarkitektoniske element stod stærkt.

Alligevel er det almene boligbyggeri i dag ramt af et dårligt ry og stilles over for krav om forandring, der både er socialt, økologisk og arkitektonisk motiveret. Vi spørger med dette forskningsprojekt til, hvordan vi kan forstå og definere de kvaliteter, landskabsarkitekturen bidrager med i disse stor-skala byggerier. 

Tre ikoniske boligbebyggelser

Gennem et nærstudie af tre ikoniske, almene boligbyggerier fra Københavnsområdet, der ofte betragtes som noget af det ypperste, danske arkitekter, planlæggere og landskabsarkitekter har frembragt: Bellahøj, Albertslund Syd og Farum Midtpunkt, undersøger vi, hvordan vi fra et nutidigt perspektiv kan synliggøre disse anlægs landskabsarkitektoniske kvaliteter.

Vi udpeger de paradokser, som velfærdstatens program og ideologiske tankegods hviler på. Paradokser, der måske også viser vejen frem mod en positiv anvendelse i fremtiden.

Ansøgerne

Ansøgergruppen er professor Ellen Marie Braae, lektorerne Svava Riesto, Henriette Steiner og Anne Tietjen. Projektet rummer desuden tre ph.d.-projekter og er tilknyttet et internationalt Advisory Board bestående af Prof. Rodney Harrison (UCL), Prof. Thordis Arrhenius (LiU), Prof. Tom Avermaete (TU Delft), Prof. Paola Viganó (IUAV Venezia) og Prof. Anne Whiston Spirn (MIT). Projektet forventes igangsat september 2016.

Projekttitel: Reconfiguring Welfare Landscapes. The Future of the Green Open Spaces of Postwar Danish Social Housing Estates
Bevillingsmodtager: professor Ellen Marie Braae
Institution: Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning, Københavns Universitet
Bevilget beløb: 6.403.205 kr.