Byens Gulv 2015

Konferencen er afholdt 28. januar 2015

Danmarks bebyggede areal vokser og vores byområder bliver mere og mere befæstet. Det skyldes dels konkrete behov for mere befæstet areal, dels andre beslutninger i samfundet – og gamle vaner.

Konferencen Byens Gulv konkretiserede tendenserne, gav indsigt og lagde op til at nytænke byens gulv som en central del af fremtidens by. Konferencen beskæftigede sig med gulvet fra hovedgaden i stationsbyen til byens tage og indeholdt oplæg om forandrings- og byrumsstrategier, nye belægningsmaterialer og konstruktionsprincipper til håndtering af nedbør. 

Læs mere om den afholdte konference Byens Gulv 2015