Oplægsholdere

Campusplan

 

TOPOTEK 1
Den tyske tegnestue TOPOTEK 1 med base i Berlin har siden dens start i 1996 markeret sig med deres konceptuelle tilgang til opgaverne og kraftfulde design, ofte med belægningen som et karaktergivende element. TOPOTEK 1 og BIG har sammen stået for design og realisering af ’Superkilen’. Med titlen ’PERSONAL PUBLIC SPACE’ fortæller stiftende partner Lorenz Dexler om tegnestuens arbejde med byens gulv.

Frederiksberg Forsyning
Frederiksberg Forsyning arbejder i dag aktivt sammen med den kommunale forvaltning og borgere om at håndtere de kraftige nedbør der tidligere har givet oversvømmede kældre og stuelejligheder. LAR-konsulent Helle Rye Westphall og chef for Forretningsudvikling, Kristian Beyer, fortæller om hvordan projekterne er organiseret og finansieret med bidrag fra flere partnere.

Gehl Architects / NORD Architects

Med fokus på den menneskelige skala faciliterer Gehl Architects borgerinddragelsesprocesser og udarbejder strategier der forvandler bilfyldte bycentre til levende byrum. Associeret partner Jacob Blak fortæller med udgangspunkt i konkrete projekter og virksomhedens designfilosofi om deres arbejde med at transformere byens gulv. 

COBE

Hør Mads Birgins fra COBE, fortælle om deres arbejde med planlægning af ny by i Nordhavnen der med et mål på 40.000 indbyggere og andre 40.000 arbejdspladser og en tidshorisont på 40-50 år er det pt. største byudviklingsprojekt i Skandinavien. Med udgangspunkt i COBE’s fem strategier, er forvandlingen fra havneindustriområde til boligområde i gang.

Danske Anlægsgartnere og Københavns Universitet
Med titlen; Løst snavs, affald og fuger på Byens Gulv, fortæller fagkonsulent i Danske Anlægsgartnere Kim Tang og lektor på KU, landskabsarkitektur, Torben Dam om fugen i belægningen og udfordringerne med anlæg og dels renhold på belægningen.  

 

Marianne Levinsen Landskab

Med udgangspunkt i egne projekter beretter landskabsarkitekt Marianne Levinsen om arbejdet med belægninger. Marianne Levinsens tegnestue har eksisteret siden 2002 og har siden da været engageret i flere store projekter der alle har tilføjet byen nye landskabsarkitektoniske kvaliteter. Landskabsprojekterne er publiceret i flere danske og udenlandske tidskrifter og bøger. Marianne Levinsen er rigt præmieret for hendes arbejde, senest ved modtagelsen af Henning Larsens Hæderspris i august 2013.

Vejdirektoratet og NCC Råstoffer
Permeable bærelag udfordrer de gængse metoder til bestemmelse af befæstelsens bæreevne. Thomas Rode fra Vejdirektoratet fortæller om det ’permeable bærelags’ stabilitet og bæreevne. Lars Møller Nielsen fra NCC Råstoffer følger op med praktiske eksempler på hvad man skal være opmærksom på ved projektering og anlæg af permeable bærelag.

OKRA
Den hollandske tegnestue OKRA blev stiftet i 1993 af Martin Knuijt og Boudewijn Almekinders m.fl. og har siden vokset sig til en større tegnestue med mere end 20 medarbejdere og præmierede projekter i det meste af verden. Tegnestuen arbejder med både planlægning og designopgaver med fokus på det urbane landskab. Landskabsarkitekt Roel Ridderikhoff fortæller om tegnestuens arbejdsmetode og viser et udvalg af deres udførte projekter.

 

GHB Landskabsarkitekter
Partner og indehaver Morten Borup fra GHB Landskab fortæller om tegnestuens arbejde med udvikling af nye belægningsmaterialer. GHB Landskabsarkitekter er i sin nuværende form etableret i 2001, men tegnestuens arbejde strækker sig tilbage til 1950’erne. På tegnestuen arbejder ca. 25 landskabsarkitekter med alle aspekter af landskabsarkitektens arbejde fra brugerinddragelses processer, til design af poetiske uderum og gennemførelse af større planlægningsopgaver.

 

Dennis Lund v. Møller & Grønborg
Dennis Lund er partner i arkitekt- og planlægningsfirmaet Møller & Grønborg, radaktør af fagbladet Byplan, mangeårig underviser på Arkitektskolen Aarhus og Københavns Universitet, samt ivrig debattør. Ved at pege på aktuelle tendenser og trække spor tilbage i tiden, lægger Dennis Lund op til en afsluttende debat og eftertanke blandt konferencens deltagere.

Stadsarkitekt Tina Saaby

Stadsarkitekt i Københavns Kommune siden 2010, Tina Saaby, beretter om arbejdet med at udvikle byens arkitektur og byrum i samarbejde med borgerne. Om det det særlige københavnske og om hvilken rolle byens gulv spiller i udviklingen af København som en bæredygtig by med fokus på mennesker.

 

RP Systems
Den belgiske virksomhed Road Paving Systems har bygget en virksomhed med fokus på maskinel optimering af belægningsarbejdet. På konferencen præsenterer virksomheden deres maskine RPS6 Roadprinter der med lille bemanding udlægger belægningssten på stedet i valgfrit forbandt. RPS fortæller om at arbejde innovativt og nytænkende med det formål at udvikle et gammelt håndværk.

Torben Gade, GBL
GBL gruppen for by & landskabsplanlægning har dette år samlet op på europæiske projekter der alle har det tilfælles at regnvand håndteres lokalt på stedet (LAR-løsninger). Det er blevet til eksempelsamlingen ’Regnvand i byen’ der præsenterer ni Europæiske LAR projekter. Adm. Direktør Torben Gade fortæller om arbejdet med udvælgelsen og præsenterer projekterne.

Dr. William Hunt
Afløbsnettet aflastes når permeable befæstelser leder nedbør gennem belægningen til infiltration på stedet eller via dræn til afløbssystemet. I Danmark er teknikken ung, men i udlandet er der mange erfaringer at trække på. Dr. William Hunt fra North Carolina State University beretter om universitetets praktiske erfaringer med at undersøge og udvikle nye teknikker til brug på den amerikanske østkyst.