De tre spor

Konferencen er organiseret som tre parallelle spor med forskellige temaer. På konferencedagen går du til og fra oplæg efter interesse.

Planlægning & Strategi

Rum & Arkitektur

Teknik & Innovation

Hvilken rolle spiller byens gulv i planlægningen af det gode byliv?

 

Hvordan håndteres nye samarbejdsformer og finansieringsmodeller når byens gulv skal håndtere regnvand der ikke er plads til i afløbssystemet?

Hvordan designes byens gulv i den tætte bydel hvor der både skal være plads til træer, byliv og trafik?

 

Hvilke arkitektoniske udfordringer finder vi i stationsbyen når byen blomstrer langs periferien, mens byens handelsgade langsomt dør ud?

Er den befæstede by og den robuste by der håndterer regnvand og andre klimaudfordringer hinandens modsætninger?

 

Kan vi planlægge anlægsarbejdet på en smartere måde?

 

Hvad gør vi ved fugerne der altid skal være tætte og fyldte, selv om vi fejer og suger dem op hele tiden?