Formidling og medieomtale

Forsker undersøger dobbeltporøs filtrering

Dobbeltporøs filtrering har fået stor omtale i medier og nyhedsbreve m.m.

DPF til industriel fremstilling
Med støtte fra By- og Naturstyrelsen gennemførte Rambøll og KU i 2009-2010 et projekt omkring forberedelse af DPF til industriel fremstilling: Dobbeltporøs filtrering: Industrimodul

DANVAK
Foredrag fra DANVAK dagen, 21. april 2010: Dobbeltporøs Filtrering, Hvorfor? Hvordan? Hvornår? (pdf)

Københavns Kommunes LAR-katalog

Katalog med metoder til lokal afledning af regnvand (LAR), juni 2009: Absorptionsmetoder til rensning af regnvand (pdf)

19K Idekatalog

Generelle metoder til håndtering af regnvand i byer, 14. maj 2009: Dobbeltporøs filtrering - rensning af vand forurenet med fine partikler og opløste stoffer.

SAmvirke

Artikel, 26. februar 2009: Rent regnvand skal masseproduceres.

By og Havn

Nyhed, 11. februar 2009: Banebrydende forsøg med rensning af vejvand.

Samvirke

Artikel, 1.december 2008: Byen slår rødder. Kan beskidt regnvand blive til kildevand? Dansk forsker har fået en lys idé. Hun har opfundet et filter, der efterligner jordbunden. Uden kemikalier eller strøm.

KU-LIFE

Pressemeddelelse, 10. oktober 2008: Prisvindende klog udnyttelse af regnvand.

www.Videntjenesten.dk 
Videnblad nr. 3.1-47, august 2004: Rekreativt brug af vejvand - et eksempel fra Ørestad (pdf fra Videntjenesten).

TV2 Lorry

Nyhedsindslag, 10.maj 2008: Dobbeltporøs Filtrering i Ørestad.