Udviklingen af teknologien i et pilotanlæg

Københavns Universitet udvikler teknologien i samarbejde med Rambøll, Københavns Energi, By & Havn, Realdania og Københavns Kommune.

Udviklingen af teknologien i et pilotanlæg

Idéen til det dobbeltporøse filtreringsprincip opstod i 2001 og blev i perioden 2001 – 2004 testet i et 2 m langt laboratoriefilter. Derefter blev der i 2005 – 2006 bygget et pilotanlæg til rensning af vejvand fra 1,3 ha i Ørestad, placeret under plænen i Byparken, og med kalk som filtermateriale.

I pilotanlægget sammenlignes to versioner af et dobbeltporøst filter:

  • DPF-6-Lag består af 6 dobbeltporøse enheder med en spaltehøjde i højporøse lag på 6 mm og en tykkelse af lavporøse lag på 10 mm.
  • DPF-18-Lag består af 18 dobbeltporøse enheder med en spaltehøjde i højporøs lag på 4 mm og en tykkelse af lavporøse lag på 10 mm.

De to filtre ligger parallelt i den samme udgravning, og måler begge 3,4 m * 49,5 m. De er hydraulisk adskilte og har samme kapacitet på 9 m3/t. Pilotanlægget har i 2007 – 2008 renset vejvand fra Ørestad med tilfredsstillende resultater (Basisrapport samt Tillæg 1).

En coatning på stedet af filtermaterialet (kalken) blev afprøvet for at forbedre fjernelsen af kromat (Tillæg 2). I 2009 – 2010 er der fokus på udvikling af optimerede dobbeltporøse enheder, der kan fremstilles industrielt og sikre en enkel og sikker opbygning af dobbeltporøse filtre.