Børn & Skov - Skov, park og legeplads med affordances for børn i børnehave – Københavns Universitet

Børn & Skov

Frokost i det grønne / Foto: Inger Lerstrup

Grønne omgivelser til børn i børnehave - med udgangpunkt i affordances*

*omgivelsernes meningsfulde handlingsmuligheder

Projektets idé er at observere og samle erfaringer hos børn og voksne i ude-børnehaver om brug af grønne omgivelser - til brug ved planlægning, udformnig og forvaltning af park, skov og legepladser. Udebørnehaver omfatter skovbørnehaver, naturbørnehaver, busbørnehaver, udflyttere m.fl.

Metoderne er inspireret af antropologi og sociologi, men med sigte på landskabsarkitektur. 

Teorien bgger på James. Gibsons begreb: Affordances fra feltet Øko-psykologi.

De første sammenklippede video-observationer kan ses her.

Der er links til mange flere  klip under Resulater, kort.

Den praktiske anvendelse af resultaterne er Design-tips til skov, park og legeplads. Fremgangsmåden ved brug af "Klassifikationen af udendørs elementer for børn i børnehave" er besskrevet i to Videnblade, link i menu til  højre.

Børn & Skov er et PhD-projekt finansieret af frie midler fra Københavns Universitet. Projektet er afsluttet i 2016.