Marie Christoffersen Gramkow

Marie Christoffersen Gramkow

Ph.d. stipendiat

Jeg har en kandidat i landskabsarkitektur (2015) fra Københavns Universitet. Jeg har siden 2016 været tilknyttet forskergruppen 'Natur, Sundhed og Design' på IGN som først videnskabelig assistent og fra sommeren 2018 som Ph.D. studerende. Mit Ph.D.-projekt beskæftiger sig med design af tilgængelig og sundhedsfremmende natur(miljøer) for mennesker med bevægelseshandicap. Projektet er vejledt af professor MSO Ulrika K. Stigsdotter og indgår som en del af et større forskningsprojekt kaldet Move Green.

ID: 160905230