Kilmatilpasning – Københavns Universitet

Klimatilpasning i de danske kommuner - 3 delprojekter

Afsluttet projekt

Projektet ’Klimatilpasning i de danske kommuner’ undersøgte og gav overblik over indsatsen i kommunerne og deres vand- og spildevandsselskaber. Projektet var opdelt i 3 faser, der belyste klimatilpasningen i kommunerne ud fra hhv. forvaltningsniveauet, fra det politiske niveau og fra borgernes niveau.

Lille sø tæt ved parcelhuse

Billedet er stillet til rådighed af VandCenter Syd

Fase 1 - Klimatilpasning i de danske kommuner – et overblik

Klimatilpasning i de danske kommuner handler først og fremmest om håndtering af øgede mængder vand. 2 rapporter fortæller om kommunernes indsats for at tilpasse sig til det stadigt mere ekstreme klima.

I denne fase er kommunernes indsats for klimatilpsaning på forvaltningsniveauet blevet undersøgt.

Fase 2  - Klimatilpasning i de danske kommuner – det siger politikerne

Især oversvømmelser sætter indsatsen for klimatilpasning på den politiske dagsorden i kommunerne.

I denne fase er kommunernes indsats på politisk niveau blevet undersøgt

Fase 3: Klimatilpasning i de danske kommuner – hvad motiverer grundejere til LAR?

I denne fase svarede 1741 grundejere på, hvad der har og kan motivere dem til at håndtere regnvand på egen grund i stedet for at sende det til kloakken. Udover dette kan du i rapporten læse om hvilke barriere de oplever for lokal regnvandshåndtering, som afholder dem fra at gøre noget på egen jord, hvilke reguleringsmuligheder de mener, det er rimeligt kommunerne anvender for at mindske risikoen for oversvømmelser, hvem de mener har ansvaret for forskellige tiltag, og om de gerne vil inddrages i kommunernes klimatilpasningsarbejde med mere.

Projektet gennemføres af Skov & Landskab på Københavns Universitet, på initiativ af Videncenter for klimatilpasning og Koordinationsenhed for Forskning i Klimatilpasning (KFT).