Biomassevidenskab og teknologi

Vi forsker i både grundlæggende og anvendelsesmæssige områder inden for biomasse og bioenergi.

Det omfatter blandt andet interaktioner mellem cellulose og enzymer på det molekylære niveau, vands binding og egenskaber i plantecellevæggen, stor skala processering af hvedehalm til 2. generations bioethanol og brugen af enzymer til at processere affald til energi.

Biomassevidenskab

Biomasse

Den nuværende største kilde til vedvarende energi er biomasse, og behovet for biomasse til at erstatte fossilt olie, gas og kul vil fortsat øges efterhånden som klimaændringer sker og fossile ressourcer udtømmes.

Bæredygtig tilgang

I forskergruppen Biomassevidenskab og Teknologi arbejder vi med en bæredygtig tilgang, som spænder lige fra at dyrke biomasse på marken og i skoven til den endelige anvendelse til energi, kemikalier og materialer. Vi arbejder også med nye biomasse teknologier, der anvendes i den store helt store skala; hvorledes påvirkes arealanvendelse og landbrugsproduktion i forhold til ressourcer, miljø og fødevareproduktion.

Ny viden om biomasse og teknologi

Vores forskning skal udvikle biomasse relateret viden og teknologi, som giver den bedste udnyttelse af areal og biomasse ressourcer med den lavest mulige miljøpåvirkning.

Læs mere  på den engelske side

Biomass Science and Technology