Valg af frøkilder 2020

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning arbejder aktivt med at kvalitetssikre og udpege frøkilder til landskabet, og er sekretariat for det danske Frøkildeudvalg.

Frøkildeudvalget udpeger sunde og hårdføre frøkilder af de buske og træer, der bruges i landskabet f.eks. til læhegn, vildtremiser, randplantninger, i parker og langs veje. Frøkilderne bruges som udgangspunkt for produktionen af planter til salg.

Frøkildeudvalgets liste over udpegede og fremavlede frøkilder til landskabet

Større træer og skovtræer skal godkendes

Et direktiv fra EU betyder, at frø og planter af de fleste skovtræer og andre store træer skal godkendes af myndighederne. Det gælder bl.a. fuglekirsebær, avnbøg og spidsløn. NaturErhvervsstyrelsen har ansvaret, og arbejdet udføres af Kåringsudvalget.

Frøkildeudvalgets liste over kårede frøkilder af skovtræer og andre større træer (EU-arter)

Anbefalinger til valg af frøkilder findes på plantevalg.dk. Plantevalg.dk er et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning.