Større igangværende projekter

FADE – Bekæmpelse af asketoptørre med hjælp fra endofyter

Projektet er støttet af Det Frie Forskningsråd med DKK 3.469.536

The Caspian forests of Iran: A gene pool for the adaptation of European forests?

Projektet er støttet af Villum Fonden med DKK 5.621.778

Træer til fremtidens skove

Projektet er støttet af Villum Fonden med DKK 5.900.000

Unravelling ash-dieback resistance: insights from single-cell analysis of tolerant and susceptible ashes across evolutionary divergent clades

Projektet er støttet af Det Frie Forskningsråd med 5.135.470 DKK

Askeslægten Fraxinus består af ca. 50 træarter fra Asien, Europa og Nordamerika. Europæisk ask, F. excelsior er truet af en indført svamp, Hymenoscyphus fraxineus, som forårsager alvorlige skadere. Dansk forskning har afsløret store forskelle i sygdomsmodtagelighed indenfor F. excelsior og mellem de asiatiske, europæiske og nordamerikanske askearter. Vores analyser peger på at graden af modtagelighed over for patogenet kan bero på forskelle i cellevægsstrukturen hos værten. Forskellene i modtagelighed mellem arterne er knyttet til arternes indbyrdes slægtskab og kan forklares ud fra graden af co-evolution mellem svamp og vært.

Dette projekt øger forståelsen af samspillet mellem svamp og vært et betydeligt skridt videre ved at udføre komparative analyser henover hele slægten på flere niveauer. Vi udforsker infektionsprocessen med flourescensmærket H. fraxineus i modtagelige og modstandsdygtige askearter (og kloner). Vi identificer molekylære forsvarsmekanismer over for svampen ved anvendelse af transkriptomanalyser på enkel-celle niveau, som giver et stærkere signal end traditionel transkriptionsanalyse. Genekspressionsstudierne sammenholdes med kemiske analyser af cellevæggens sammensætning i modstandsdygtige og modtagelige askearter og kloner.

Projektet kan danne udgangspunkt for udvikling af genetiske eller kemiske markører til brug i avlsprogrammer, og øge viden om værts/patogenrelationer i træer, hvor generationstiden for værten er mange gange længere end for svampen.