Skovressourceopgørelser og bioenergi

Skov

Vi fokuserer på en række relaterede områder indenfor skov, bioenergi og andre biomasseressourcer:

  1. Monitering og estimering af skove, træressourcer og ressourcepotentialer
  2. Optimering af biomasse produktion i forhold til udbytte og økosystemtjenester
  3. Skovenes rolle i forhold til at undgå klimaforandringer gennem kulstoflagring og produktion and energi og træprodukter
  4. Systemer til at forvalte og dokumentere bæredygtigheden af bioenergi og bioprodukter.

Læs mere på den engelske hjemmeside

Forest Resource Assessment and Bioenergy