Træer og skov

Gruppen arbejder med vedagtige planters biologi og funktion i skov og skovbrug.

Forskningsområdet dækker træers etablering, vækst og vækstforhold, kulstoflagring, sundhedsindikatorer og forsvarsmekanismer for at styrke skovenes ydelser og potentiale i en bæredygtig og naturnær udvikling under nye klimaudfordringer som ændret nedbør, nye sygdomme og skadedyr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langsigtede dyrknings- og driftsforsøg danner grundlag for vækst- og bestandsmodellering, hjemlige og eksotiske træarters etablering, udvikling og bidrag til skovdynamik og symbioser, såvel som til produktion og samfundsværdi. Vi analyserer anatomiske, biometriske, og kemiske indikatorer for livshistorie og fysiologisk tilpasning, og udfører forsøg med træer i felten, i væksthuse og under laboratorieforhold.

Læs mere på den engelske hjemmeside

Trees and Forest

Forskergruppeleder

Hanne N. RasmussenHanne Nina Rasmussen
Seniorforsker,
phd, dr. scient.

Telefon: 35331703
Mobil: 20950549

E-mail: hnr@ign.ku.dk