Træer og skov

Gruppen arbejder med vedagtige planters biologi og funktion i skov og skovbrug.

Forskningsområdet dækker træers etablering, vækst og vækstforhold, kulstoflagring, sundhedsindikatorer og forsvarsmekanismer for at styrke skovenes ydelser og potentiale i en bæredygtig og naturnær udvikling under nye klimaudfordringer som ændret nedbør, nye sygdomme og skadedyr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langsigtede dyrknings- og driftsforsøg danner grundlag for vækst- og bestandsmodellering, hjemlige og eksotiske træarters etablering, udvikling og bidrag til skovdynamik og symbioser, såvel som til produktion og samfundsværdi. Vi analyserer anatomiske, biometriske, og kemiske indikatorer for livshistorie og fysiologisk tilpasning, og udfører forsøg med træer i felten, i væksthuse og under laboratorieforhold.

Læs mere på den engelske hjemmeside

Trees and Forest

Medarbejdere

Navn Titel Telefon E-mail
Anders Ræbild Lektor +4535331619 E-mail
Bruno Bilde Jørgensen Seniorrådgiver +4535331694 E-mail
Ib Holmgård Sørensen Skov- og landskabsingeniør +4535331715 E-mail
Iben Margrete Thomsen Seniorrådgiver +4535331664 E-mail
Johannes H.C. de Koning Videnskabelig assistent +4593850502 E-mail
Lars Vesterdal Professor +4535331672 E-mail
Lisbeth Garbrecht Thygesen Professor +4535331733 E-mail
Mathias Just Justesen Postdoc +4535328055 E-mail
Morten Ingerslev Lektor +4535331676 E-mail
Niclas Scott Bentsen Lektor +4535331714 E-mail
Ole Kim Hansen Lektor +4535331647 E-mail
Per Gundersen Professor +4535331678 E-mail
Rita M. Buttenschøn Seniorrådgiver +4535331712 E-mail
Simon Skov Seniorrådgiver +4540175040 E-mail
Tania Fredborg Nielsen Forskningsfuldmægtig +4535331280 E-mail
Thomas Kudahl Skovfoged +4535331716 E-mail
Thomas Nord-Larsen Seniorforsker +4535331758 E-mail
Torben Riis-Nielsen Specialkonsulent +4535331625 E-mail
Ulrik Braüner Nielsen Seniorforsker +4535331652 E-mail
Vivian Kvist Johannsen Seniorforsker +4535331699 E-mail

Forskergruppeleder

Hanne N. RasmussenHanne Nina Rasmussen
Seniorforsker,
phd, dr. scient.

hnr@ign.ku.dk
Telefon: 35 33 17 03
Mobil: 20 95 05 49

Kandidatprojekter

Se vores forslag til projekter