TorsdagsGEO 19. maj 2022 kl. 16-17

Kan en sump redde Jorden?
Kan vi skabe plads til naturen OG fange CO
2?

Mere end 9 ud af 10 danske vådområder er forsvundet fordi jorden er blevet drænet for at kunne bruges til dyrkning. Men geologien viser, at vådområder kan lagre enorme mængder kulstof, som desværre frigives som CO2 til atmosfæren når de drænes.

Derfor skal de drænede vådområder gøres våde igen. Samtidig kan vådområder også fjerne kvælstof og fosfor fra markerne samt sikre biodiversitet og naturoplevelser.

Alt dette kan du høre lektor, Søren Jessen fortælle om på denne TorsdagsGEO.