TorsdagsGEO 2. juni 2022 kl. 16-17

Hvad får jeg for pengene når jeg køber skovbevarelse gennem CO2 kompensation?

’Hvad får jeg for pengene når jeg køber skovbevarelse gennem CO2 kompensation?’ Professor Ole Mertz fokuserer på den klimakompensation vi tilbydes at betale ekstra for, når vi køber en rejse, en liter mælk, en liter benzin eller shopper on-line.

De penge vi forbrugere betaler for klimakompensation eller som firmaerne selv betaler mod at markedsføre deres produkter som klimavenlige, går ofte til projekter, hvor der enten plantes ny skov eller eksisterende skov bevares.

Princippet er, at den CO2, som udledes gennem produktion og transport af produkterne, enten optages af ny skov eller kompenseres ved ’forhindret afskovning’ – dvs. at en forventet afskovning afværges. 

Spørgsmålet er hvor godt dette kompensationssystem virker, og om vi med ro i maven kan købe løs af klimakompenserede produkter? Kom og hør hvordan begreber som additionalitet, permanens og kontrafaktuelle scenarier er afgørende for hvordan klimakompensationstanken (ikke) fungerer.