TorsdagsGEO 28. april 2022 kl. 16-17

Man finder plastik i naturen overalt
hvor man leder

’Man finder plastik i naturen overalt man leder’ bliver med professor i naturgeografi Thorbjørn Just Andersen og lektor i kulturgeografi Marianne Nylandsted Larsen, som tager os en tur bag og rundt om plastikforurening i byer, floder og havmiljøet. Globalt er det kun en lille del af plastikaffaldet der genanvendes.

Den største del deponeres på lossepladser eller ender i naturen, for til sidst at blive transporteret via floder ud i oceanerne. Omfanget af plastikforureningen er nu så stort, at man kan finde plastik overalt hvor man leder efter det – i dybhavet, ved Antarktis, i gletsjer-is osv.

Oplægget fokuserer på transportveje for plastik; fra kilde til aflejring og begravelse i flodsedimenter, kystnære og marine miljøer, samt hvilke politiske og socioøkonomiske faktorer der påvirker udledning af plastik til miljøet samt hvordan kan man fremme genbrug af plastik.