TorsdagsGEO 5. maj 2022 kl. 16-17

Sådan bliver vi klogere på Jorden med
satellitter og droner

 ’Sådan bliver vi klogere på Jorden med satellitter og droner’. Her møder I adjunkt Andreas Westergaard-Nielsen, som vil fortælle om hvordan ny viden og udvikling inden for satellit- og droneteknologi hjælper os med at blive klogere på Jordens natur og klima.

Med eksempler fra Arktis dykker vi ned i en af de store nutidige problemstillinger, nemlig usikkerheden omkring hvor stor en andel af det kulstof som lagres naturligt i planter og jord, der vil blive påvirket af klimaforandringer.

Oplægget fortæller om tilbagekoblingsmekanismer mellem planter, klima og atmosfæren, og hvordan satellit- og dronedata bruges til at måle disse mekanismer.