Naturbaserede løsninger i hurtigt voksende byer i Afrika

Vandeksperimenter under etablering med hjælp fra lokale. Foto taget af Craig Tanyanyiwa.

Fem forskningsspørgsmål til Lise Herslund

Projektleder Lise Herslund
lihe@ign.ku.dk
Mobil: 26 36 45 01

Hvad er det for et samfundsproblem, forskningen er med til at løse?

Jeg arbejder med flere problematikker. Lige nu specielt med klimatilpasning i byer, men også udvikling og livskvalitet i udkantsområder.

Hvad forsker du i?

Hvordan borgere og lokalsamfund kan være medspillere i klimatilpasning og udvikling og hvordan man kan måle og støtte op om deres udviklingskapacitet.

Hvad undersøger du nu for tiden?

Jeg ser på hvordan naturbaserede løsninger kan blive mere multifunktionelle ved at borgere deltager i udviklingen og vedligeholdelsen af dem. Jeg er også i gang med et projekt om borgerdrevne købmænd i mindre byer.

Hvordan undersøger du det?

I vores projekt i Sydafrika laver vi 'action research' – altså arbejder sammen med et lokalsamfund om at 'samskabe' en multifunktionel stormwater pond. Vi følger udviklingen af de lokales interesse, deltagelse, følelse af tilknytning/ejerskab og viden om natur/vand gennem forskellige aktiviteter hvor forskere, lokale og folk fra kommunen samarbejder om at etablere ny naturbaseret vandinfrastruktur, plante træer, lave vægmalerier og fælles plan for området osv.

I projektet om borgerdrevne købmand har vi været rundt i landet for at interviewe købmænd og lokalsamfund og skal afholde workshops for at udvikle nye løsninger i samarbejde med dem.

Hvordan kom du til at interessere dig for området?

Klimaudfordringerne er jo store, men måske også så store at mange føler at de intet kan gøre. Men klimaudfordringerne har også et lokalt udtryk, og lokale decentrale løsninger er ofte vejen frem. I udkantsområder hvor services forsvinder, kan det også gøre en stor forskel at lokalsamfund træder i karakter og finder nye løsninger.