Censorkorps for Have- og parkingeniører og Skov- og landskabsingeniører – Københavns Universitet


Censorkorps for have- og parkingeniører og skov- og landskabsingeniører

Her finder du informationer om censorkorpsets sammensætning og de enkelte censorers ansættelsessted, uddannelsesbaggrund, erhvervserfaring og faglige kompetencer.