Censorkorps for Have- og parkingeniører og Skov- og landskabsingeniører – Københavns Universitet


Censorkorps for Have- og parkingeniører og Skov- og landskabsingeniører

Her kan du finde informationer om censorkorpsets sammensætning og de enkelte censorers kontaktinformationer, uddannelsesbaggrund, ansættelsesforhold og faglige kompetencer.

Du kan også finde normtallene for de enkelte eksaminer. Censorhonorarblanket og censorvurderingsskema finder du i menuen under ”Blanketter”.

Censorformandsskabet består af:

Niels Juhl Bundgaard Jensen
Charlotte Sams Falkenberg
Uve Jessen
Anne Grete Swainson
Niels Worm