Censorer – Københavns Universitet

Censorer

Censoroplysningerne pr. 01.01.2015

Alva-Jørgensen, Lars

Fornavn
Efternavn 
Lars
Alva-Jørgensen
Ansættelsessted Opland Aps
E-mail laj@opland.eu
Uddannelse Cand hort ark
Erhvervserfaring Jeppe Aagaard landskab primo 1995 - ultimo 1995
Kirsten Lund-Andersen landskab 1995-2005
Opland 2005-
Fagområde Landskabsarkitektur, LAR, 3d terræn
Ønsker at være censor i Design, terræn og projektering
Klimatilpasning og byens vand
Klimatilpasning og planlægning
Evt. bemærkninger

Andersen, Carsten

Fornavn
Efternavn 
Carsten
Andersen
Ansættelsessted Halsnæs Kommune
E-mail caan@halsnaes.dk
Uddannelse Skovtekniker 1995
MTM i Geoinformations Management, forv. 2016
Erhvervserfaring GIS
Registrering af grønne områder
Offentlige digitaliseringsstrategier og -projekter
Fagområde GIS
Digitalisering
Offentlig administration
Ønsker at være censor i Skovforståelse
Virksomhedsprojekter
Bachelorprojekter
Evt. bemærkninger

Andersen, Svend

Fornavn
Efternavn 
Svend S.
Andersen
Ansættelsessted Selvstændig
E-mail svend@plantefokus.dk
Uddannelse Planteskolegartner og
gartneritekniker (planteskole)
Erhvervserfaring Lederjob, erhvervspolitik, Have
& Landskabsråd
Planteskoleejer (træer 10 ansatte)
Træ- og planterådgivning, egne kurser
Fagområde Træer, plantekvalitet, planteanvendelse, drift
Ønsker at være censor i Træer og planter, produktion og kvalitet
Evt. bemærkninger

Blichfeldt, Stella

Fornavn
Efternavn 
Stella
Blichfeldt
Ansættelsessted Naturstyrelsen, Hovedstaden
E-mail stb@nst.dk
Uddannelse Cand Comm/biolog
Erhvervserfaring Naturstyrelsen
Naturturvejledning, opbygning og ledelse af naturcenter
Udvikling af friluftsliv, grønne partnerskaber med
organisationer og kommuner
Fagområde Naturvejledning, Friluftsliv, ikke personbåren formidling
Projektledelse
Ønsker at være censor i Primært i forhold til udviklingsprojekter indenfor
friluftsliv og grønne partnerskaber
Evt. bemærkninger

Borella, Kurt

Fornavn
Efternavn 
Kurt
Borella
Ansættelsessted Konsulent Allerød Kommune
E-mail kurtborella@outlook.dk
Uddannelse Skovtekniker
Erhvervserfaring Allerød Kommune
Fagområde Natur, fugle, dagsommerfugle, insekter, flora, landskabspleje
Ønsker at være censor i Skov, natur, landskab
Evt. bemærkninger

Buttenschøn, Rita Merete

Fornavn
Efternavn 
Rita Merete
Buttenschøn
Ansættelsessted IGN KU, afd. for Skov, Natur og Biomasse
E-mail rmb@ign.dku.dk
Uddannelse Biolog
Erhvervserfaring Naturforvaltning (Ribe og århus Amt)
Praksisnær forskning  i naturpleje
Fagområde

Naturpleje, græsning, husdyr og hjortevildt, beskyttet natur, vegetationsøkologi

Ønsker at være censor i
Evt. bemærkninger

Byrnak, Eilif

Fornavn
Efternavn 
Eilif
Byrnak
E-mail eilifbyrnak@gmail.com
Uddannelse cand. Mag i biologi og geografi
Erhvervserfaring Forskning, planlægning og administration indenfo naturforvaltning i stat , amt og kommuner
Fagområde Naturpleje, naturforvaltning, vandløbsprojekter, økologi,plejeplaner
Ønsker at være censor i Naturforvaltning
Evt. bemærkninger

Christensen, Jesper

Fornavn
Efternavn 
Jesper
Christensen
Ansættelsessted
E-mail stikliu@gmail.com
Uddannelse cand. silv., HD (U)
Fagområde Parker og grønne områder (drift og renovering)
Evt. bemærkninger Mine grøn by-, ledelses- og styringsmæssige kompetencer er rimelig brede.

Christensen, Per Christian

Fornavn
Efternavn 
Per Christian
Christensen
Ansættelsessted Skovdyrkerne Fyn
E-mail pcc@Skovdyrkerne.dk
Uddannelse Forstkandidat
Erhvervserfaring

Skovdyrkerne siden 1990 Mange konsulentopgaver for Danida, Verdensbanken FAO og lign. i Afrika og Asien siden 1991

Fagområde Kommunikation, samarbejde, rådgivning, projektledelse, 3. verden, ejendomsudvikling
Evt. bemærkninger

Dahl-Nielsen, Ida

Fornavn
Efternavn 
Ida
Dahl-Nielsen
Ansættelsessted NST Nordsjælland
E-mail iddni@nst.dk
Uddannelse Biolog
Erhvervserfaring NST og Frederiksborg Amt
Fagområde Økologi, botanik
Ønsker at være censor i Økologi og bachelorprojekter
Evt. bemærkninger

Dengsøe, Jens-Erik

Fornavn
Efternavn 
Jens-Erik
Dengsøe
Ansættelsessted Skanderborg Kommune, Entreprenørafdelingen
E-mail jens-erik.dengsoe@skanderborg.dk
Uddannelse Skov- og landskabsingeniør
Erhvervserfaring

Ledelseserfaring (herunder også faglig ledelse) af alle kommunale opgaver inden vej- og parkdrift Desuden kendskab til vandløbspleje og spildevand.

Fagområde Parkdrift, vejdrift, naturpleje, bynære skove
spildevand, genbrugspladser,
personaleledelse, virksomhedsøkonomi.
Ønsker at være censor i Naturforvaltning og samfund
Evt. bemærkninger

Fallesen, Michael Bach

Fornavn
Efternavn 
Michael Bach
Fallesen
Ansættelsessted Center for Teknik og Miljø - Ballerup Kommune
E-mail mbf@balk.dk
Uddannelse

Cand. Silv., MTM i geoinformation (Høgskolekandidat i skovbruk ved HiNT - Norge, der tilsvarer Sling)

Erhvervserfaring Køge Kommune
COWI
Ballerup Kommune
Fagområde Driftsplanlægning
Udbud af offentlige opgaver inden for vej, natur og park
GIS
Ønsker at være censor i Anlægs og driftsstyring
Bachelorprojekt, inden for driftsstyring, GIS og projekter der vedrører emner uden for Europa, da jeg har erfaring fra seminarer i Asien, Afrika og Sydamerika
Kan også bidrage på Projektledelse, Græsdrift og Parkdrift
Evt. bemærkninger

Find, Anders

Fornavn
Efternavn 
Anders
Find
Ansættelsessted Black Swan Institute ApS
E-mail anders@blackswaninstitute.dk
Uddannelse Cand. polit
Erhvervserfaring Ledelsesrådgivvning inden for projektstyring og risikoledelse 
sekretariatsleder i Økonomistyrelsen, opbygning af statsligt projektkontor 
programleder i Økonomistyrelsen, tværoffentlige digitaliseringsprojekter 
projektleder i Københavns Kommune 
Fagområde Projektstyring, rådgivning
Ledelse og organisationsteori
Analyse, Økonomi, estimering
Ønsker at være censor i Projektstyring
Ledelse og organisationsteori
Evt. bemærkninger

Fisker, Marianne

Fornavn
Efternavn 
Marianne
Fisker
Ansættelsessted Jammerbugt Kommune, Plan og Miljø
E-mail mkf@jammerbugt.dk
Uddannelse Skov- og Landskabsingeniør
Afsluttede moduler 1-2 på Landmaster
Erhvervserfaring Naturforvaltningsopgaver, projekter 2009-
Fagområde Natura 2000, Naturprojekter, Formidling, Fredninger,
Naturpleje, Støtteordninger, Projektledelse
Ønsker at være censor i Naturforvaltning og Samfund A+C
Projektstyring C
Formidling
Evt. bemærkninger

Gleesborg, Torben

Fornavn
Efternavn 
Torben
Gleesborg
Ansættelsessted københavns kommune, teknik- og miljøforvaltningen
E-mail torben.gleesborg@tmf.kk.dk
Ønsker at være censor i
Evt. bemærkninger

Hansen, Christian Pilegaard

Fornavn
Efternavn 
Christian Pilegaard
Hansen
Ansættelsessted Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
KU-SCIENCE
E-mail cph@ifro.ku.dk
Uddannelse Forstkandidat
PhD (political economy/management of natural resources)
Erhvervserfaring Lektor (Skov & Landskab, IFRO)
International Co-ordinator (Skov&Landskab)
Chief Technical Advisor/Technical Advisor Indonesia Forest Seed Project
Fagområde Socio-economics of forests (and other natural resources) in developing countries
Governance
Ønsker at være censor i International naturforvaltning
Bachelorprojekter
Evt. bemærkninger

Hansen, Jan Bertholdt

Fornavn
Efternavn 

Jan Bertholdt

Hansen

Ansættelsessted Selvstændig
Uddannelse Værktøjsmager, Mansikingeniør, ExecutiveMBA
Erhvervserfaring CEO og medstifter af: EmbryoTrans Biotech
Accelerace Management: Forretningsudviklingskonsulent & Investor
COO og medstifter af: Microwarm
Fagområde Forretningsudvikling, kommercialisering af nye løsninger til markedet, Kapitalrejsning
Internationalisering, Konceptmodning
Ønsker at være censor i Innovation og markedsføring
Evt. bemærkninger

Harboe, Peter Georg

Fornavn
Efternavn 
Peter Georg
Harboe
Ansættelsessted VIA University College
E-mail pgh1958@gmail.com
Uddannelse Cand. merc.
Fagområde Projektledelse
Ønsker at være censor i

Projektledelse

Evt. bemærkninger

Haugwitz, Merian Skouw

Fornavn
Efternavn 
Merian Skouw
Haugwitz
Ansættelsessted Danmarks Tekniske Universitet
E-mail mehau@adm.dtu.dk
Uddannelse

Cand. Scient. Biologi PhD i terrestrisk økologi og mikrobiologi

Ønsker at være censor i Økologi (Skov- og landskabsingeniør)
Fagkompetencer Terrestrisk økologi, mikrobiologi, næringsstofkredsløb, planteøkologi, jordbundsbiologi, klimaforandringer, arktisk biologi og forskningsintegritet.

Himmer, Steen

Fornavn
Efternavn 
Steen
Himmer
Ansættelsessted Gentofte Kommune - Kirkegårdene
E-mail shim@gentofte.dk
Uddannelse Planteskolegartner og Landskabsarkitekt
Erhvervserfaring Parkforvalter, Odense Kommune 2010-2014
Landskabsarkitekt/Kirkegårdsleder, Gentofte Kommune 2014 -
Fagområde Kirkegårdsdrift. Parkforvaltning.
Planteanvendelse. Drift af grønne områder.
Drifteffektive plantninger. Dynamiske plantninger
Ønsker at være censor i Planteanvendelse og bachelorprojekter
Evt. bemærkninger Aktuelle tillidshverv:
Bestyrelsespost i Kommunale Park- og Naturforvaltere.
Jurymedlem i Dansk Landskabspris
Dommer i "Nordic Green Space Award"
Medlem af Klonkildeudvalget
Medlem af Frøkildeudvalget

Hoedeman, Frederik

Fornavn
Efternavn 
Frederik
Hoedeman
Ansættelsessted Vejdirektoratet
E-mail frho@vd.dk
Uddannelse Cand.mag. Østeuropastudier
Fagområde

Organisationsudvikling

Ønsker at være censor i Innovation og markedsføring
Evt. bemærkninger

Holgersen, Søren

Fornavn
Efternavn 
Søren
Holgersen
Ansættelsessted Danske Anlægsgartnere
E-mail sh@dag.dk
Uddannelse Landskabsarkitekt
Erhvervserfaring Redaktør, konsulent mv. i Danske Anlægsgartnere
siden 1985
Fagområde Fagteknik, Anlægsgartneri, Forskningsprojekter
Fagjournalistik, Forlagsvirksomhed
Ønsker at være censor i Bachelorprojekter og specialer
Evt. bemærkninger

Holmark, Christina, Fors

Fornavn
Efternavn 
Cristina Fors
Holmark
Ansættelsessted FLSmidth A/S
Ønsker at være censor i Ledelse og organisation
Evt. bemærkninger

Holmgaard-Grejsen, Mikael

Fornavn
Efternavn 
Mikael
Holmgaard-Grejsen
Ansættelsessted Slagelse Kommune Entreprenørservice
E-mail mkgre@slagelse.dk
Uddannelse Skov- og Landskabsingeniør 2005
Erhvervserfaring Driftsleder og Driftsplanlægger
Fagområde Pleje af grønne områder. Træregistrering.
Parkdrift. Ledelse af markpersonel
Ønsker at være censor i Byens grønne områder
Parkdrift
Evt. bemærkninger

Hvingel, Line Træholt

Fornavn
Efternavn 
Line Træholt
Hvingel
Ansættelsessted Aalborg Universitet
E-mail hvingel@land.aau.dk
Uddannelse Landinspektør (Cand. Geom.)
Erhvervserfaring
Fagområde

Fast ejendoms retsforhold, miljøret (herunder især planjura), geografisk information, digital forvaltning

Ønsker at være censor i
Evt. bemærkninger

Ingerslev, Morten Holten

Fornavn
Efternavn 
Morten Holten
Ingerslev
Ansættelsessted Københavns Universitet, IGN
E-mail moi@ign.ku.dk
Uddannelse Msc. (Chem. Eng.), PhD
Erhvervserfaring Forskning og undervisning i nedenstående emner
Fagområde

Økosystemforskning, biogeokemi, stofkredsløb, planteernæring, Økosystemer: skove, pyntegrønt- bevoksninger og urbane miljøer

Ønsker at være censor i Økologi, Planter og klima i byen og
Bachelorprojekter
Evt. bemærkninger

Ingvertsen, Simon Toft

Fornavn
Efternavn 
Simon Toft
Ingvertsen
Ansættelsessted EnviDan A/S
E-mail sti@envidan.d
Uddannelse Cand scient miljøkemi
Ph.d. i kvalitet og rensning af regnvand
Erhvervserfaring Adjunkt på IGN på KU SCIENCE
Fagspecialist hos EnviDan A/S
Fagområde Klimatilpasning, regnvand, vandkvalitet, rensning,
LAR, skybrudssikring, planlægning, udvikling af nye
løsninger, mv.
Ønsker at være censor i Klimatilpasning og Byens vand (HOPI)
Evt. bemærkninger

Iskov, John

Fornavn
Efternavn 
John
Iskov
Ansættelsessted HedeDanmark A/S
E-mail ji@hededanmark.dk
Uddannelse Skov- og landskabsingeniør
I gangværede Master i Offentlig Ledelse (MPA).
Erhvervserfaring Ledelse, udvikling af og eksekvering af strategi,
forretningsudvikling, overtagelse af større offentlige
driftsopgaver, Offentlig Privat Samarbejde (OPS)
driftsplanlægning og optimering, økonomi.
Fagområde
Ønsker at være censor i HOPI: Parkdrift, Anlægs- og driftsstyring, Ledelse og organisation, Bachelorprojekter.
SLing: Ledelse og organisation, Rådgivning og kommunikation, Bachelorprojekter.
Evt. bemærkninger

Jensen, Mette Rask

Fornavn
Efternavn 
Mette Rask
Jensen
Ansættelsessted Miljø- og Fødevareministeriet
E-mail merje@mfvm.dk
Uddannelse Forstkandidat
Erhvervserfaring Lektor, studieleder Københavns Universitet
Fagområde Skovdyrkning, skovrejsning, skovøkologi, Natura 2000 i skov, særlig drift af skov, skovpolitik, Landdistriktsprogram, projektledelse, kommunikation
Ønsker at være censor i Bachelorprojekt, virksomhedsprojekt
Evt. bemærkninger

Jensen, Niels Juhl Bundgaard

Fornavn
Efternavn 
Niels Juhl
Bundgaard Jensen
Ansættelsessted Eget firma
E-mail n9buje@gmail.com
Uddannelse Forstkandidat. Ph.D i skovdyrkning og økonomi
Erhvervserfaring Driftsplanlægning, skovdyrkning, personaleledelse, økonomi, drift af skov- og naturarealer, skovrejsning, naturgenopretning m.m.
Fagområde Økonomi, skovdyrkning, planlægning, naturgenopretning og skovrejsning
Ønsker at være censor i Alle de fag jeg har erfaring i.
Evt. bemærkninger Jeg er meget interesseret i både at være censor i de mundtlige fag, som jeg er sat på til, men også i forhold til de skriftlige opgaver på bachelorniveau. Jeg vil også gerne undervise i det omfang, dette ikke konflikter med rollen som censor.

Jensen, Peter Bjørno

Fornavn
Efternavn 
Peter Bjørno
Jensen
Ansættelsessted Rudersdal Kommune
E-mail pbj@rudersdal.dk
Uddannelse Cand Hort., HD
Fagområde Ledelse, faglig og praktisk viden og erfaring inden for området organisationsudvikling, udvikling og fornyelse
planlægning, driftsstyring, anlægsteknik og plantekendskab
Evt. bemærkninger

Jessen, Hans Christian

Fornavn
Efternavn 
Hans Christian
Jessen
Ansættelsessted Naturstyrelsen Vestsjælland
E-mail hacje@nst.dk
Uddannelse Skov- og landskabsingeniør
Erhvervserfaring Skovfoged - personaleleder
Fagområde Skovdyrkning, personaleledelse, publikum og naturpleje
Ønsker at være censor i Skovforståelse, Skovdyrkning og Bachelorprojekt
Evt. bemærkninger

Jessen, Mette

Fornavn
Efternavn 
Mette
Jessen
Ansættelsessted Roskilde Kommune
E-mail mettejessen@roskilde.dk
Uddannelse Planteskolegartner, Landskabsarkitekt
Erhvervserfaring Læretid: Birkholm Planteskole,
Rødbylund Staudeplanteskole, Ole Bønsdorffs Planteskole
Rytter Arkitekter, 6 år projekterende landskabsarkitekt
Roskilde Kommune, 10 år driftsansvarlig og -planlægger
Fagområde Tilsyn med drift, udbudsmateriale til driftskontrakter, udvikling af grønne områder, borgerkontakt, beskæring af træer, dialog med markpersonale, vedligeholdelse af GIS-materiale,
grønne helhedsbetragtninger, budgetansvarlig
Ønsker at være censor i

Planteanvendelse, Parkdrift, Byens grønne områder, Bachelor

Evt. bemærkninger

Jessen, Uve

Fornavn
Efternavn 
Uve
Jessen
Ansættelsessted Anders Matthiessen Aps
E-mail uj@matthiessen.dk
Uddannelse Anlægsgartnertekniker
Erhvervserfaring Anders Matthiessen Aps, mellemstor anlægsgartner,
3 år OK/Nygaard, Store anlægsgartner virksomheder, 8 år NCC, Chef for grøn afd. Sjælland, 4 år.
Fagområde Udbuds-, licitations- og kontraktformer
Projektgranskning-planlægning-strategi-ledelse-org.
Styring og udvikling af anlægsprojekter og driftopg.
Ønsker at være censor i Bachelorprojekt
Anlægs- og driftstyring
Evt. bemærkninger

Johannsen, Vivian Kvist

Fornavn
Efternavn 
Vivian Kvist
Johannsen
Ansættelsessted Københavns Universitet, IGN
E-mail vkj@ign.ku.dk
Uddannelse Cand. Silv. Phd.
Erhvervserfaring Københavns Universitset, Sektion for Skov, Natur og Biomasse
Under forskellige fusioner siden april 1993
Fagområde Skovdyrkning, træmåling, biomasse, ressourcer
biodiversitet, kulstof
Ønsker at være censor i Bredt udvalg, dog helst ikke for meget økonomi.
Evt. bemærkninger

Juhl, Peter

Fornavn
Efternavn 
Peter
Juhl
Ansættelsessted Opland Landskabsarkitekter
E-mail pj@opland.eu
Uddannelse Landskabsarkitekt
Systemisk Ledelse (Rambøll Management)
Erhvervserfaring 18 år som selvstændig landskabsarkitekt
2 år på Kirsten Lund-Andersens Tegnestue
Ansættelser hos anlægsgartnerfirmaer og planteskole
Fagområde Design og landskabsarkitektur, terrænbearbejdning
Planter og bytræer, materialer og økonomi. Plejeplaner
Projekteringsprocesser og brugerindragelse. Ledelse
Ønsker at være censor i Landskabsarkitektur
Design, terræn og projektering
Evt. bemærkninger

Jørgensen-Henrik

Fornavn
Efternavn 
Henrik
Jørgensen
Ansættelsessted Danmarks Naturfredningsforening
E-mail hej@dn.dk
Uddannelse cand. Scient. I biologi og idræt KU
Erhvervserfaring Driftsplanlægning for Naturstyrelsens særligt
beskyttede naturarealer, § 3-områder, naturskov,
habitatområder, nationalparker, fredninger
Fagområde Biodiversitet, plejeplanlægning, geologi og landskab,
landskabets kulturhistorie, historiske driftsformer,
frivillig naturpleje, naturformidling
Ønsker at være censor i Felteksamen i naturpleje og landskabsforståelse
Evt. bemærkninger Ønsker at være cencor i mit eget gamle undervisningsområde

Jørgensen, Kim Tang

Fornavn
Efternavn 
Kim Tang
Jørgensen
Ansættelsessted Danske Anlægsgartnere
E-mail Kt@dag.dk
Uddannelse Landskabsarkitekt
Erhvervserfaring

Tegnestueleder i kommune Kommunegartner Fagkonsulent

Fagområde
Ønsker at være censor i
Evt. bemærkninger

Jørgensen, Randi Flensborg

Fornavn
Efternavn 
Randi Flensborg
Jørgensen
Ansættelsessted
E-mail randijorgensen@hotmail.com
Uddannelse Skov og Landskabsingeniør
Erhvervserfaring

Skovskolen, 2006-07 Randers Kommune, 2007-2018

Fagområde Skovbrug, skovrejsning, helseskov (shrinrin-yoku)
Kommunal, med fokus på brug af skoven
Naturpleje, stianlæg, klatreskov
Ønsker at være censor i Skovforståelse, Skov og natur, Bachelorprojekter
Evt. bemærkninger

Kierkegaard, Peter Ahlmann

Fornavn
Efternavn 
Peter Ahlmann
Kierkegaard
Ansættelsessted Aabenraa Kommune
Uddannelse Landskabsarkitekt
Erhvervserfaring Arbejder med drift og vedligehold af veje og grønne
områder herunder budgetlægning, økonomistyring
samt regnskab
Fagområde Ledelse, regnskab, budgetlægning, grøn, grå og sort
drift.
Ønsker at være censor i Driftsøkonomi, regnskab og kalkulation
Evt. bemærkninger

Knudsen, Søren Peder

Fornavn
Efternavn 
Søren Peder
Knudsen
Ansættelsessted Kultur og Fritid i Randers Kommune
E-mail spkk@randers.dk
Uddannelse Skov- og Landskabsingeniør, 1998
Erhvervserfaring

"Entrepriseleder, HedeDanmark: 2012 - Grøn bestiller (park og skov), Aarhus Kommune: 2012-2004 Driftsleder, Hillerød Kommune: 2004-2002 Afdelingsleder, Nykøbing-Rørvig Kommune: 2002-1998"

Fagområde

Kommunal forvaltning (sagsbehandling, borgerkontakt, myndighedsopgaver), drift og vedligeholdelse af grønne områder (boldbaner, parker, naturområder, bynære skovarealer), projektledelse, udbud af grønne opgaver, tilsyn/kontrol og samarbejde med entreprenører, økonomistyring, arbejdsledelse og -planlægning.

Ønsker at være censor i Primært Parkdrift og Byens grønne områder - men vil ikke afvise andre områder inden for ovennævnte kompetencer.
Evt. bemærkninger

Kvist, Kristian

Fornavn
Efternavn 
Kristian
Kvist
Ansættelsessted Miljø- og Fødevareministeriets Departement
Uddannelse
Erhvervserfaring 2010 - nu: Arealplanteam NST, Driftsplankoordinator
2011: EU-Formandskab Task Force, Forhandler
2007-2010: Kort og Data team NST, Projektleder
2006-2007:Odsherred Kommune, Vej og park
Fagområde Driftsplanlægning, projektstyring, GIS, Arealdrift,
Naturgenopretning, skovdyrkning, global miljøpolitik
Ønsker at være censor i Skovforståelse, Skovdrift og samfund, Naturforvaltning og samfund og Projektstyring
Evt. bemærkninger

Larsen, Mette Bjerre

Fornavn
Efternavn 
Mette
Bjerre Larsen
Ansættelsessted Furesø Kommune
E-mail mbla@furesoe.dk
Uddannelse Cand.scient. i biologi, KU
Erhvervserfaring

2005-2007 Frederiksborg Amt 2007 - nu Furesø Kommune

Fagområde § 3-beskyttelse, botanik, økologi,
natur- og landskabspleje
Ønsker at være censor i

Økologi Skov og natur

Evt. bemærkninger

Larsen, Per Bundgaard

Fornavn
Efternavn 
Per Bundgaard
Larsen
Ansættelsessted Bondeskovgaard
E-mail per@bondeskovgaard.dk
Uddannelse Skov- og landskabsingeniør
Erhvervserfaring Skovdyrkerne Øst
Danida projekt i Tamil Nadu
Fagområde Skovdyrkning, årsplaner og budget, naturpleje, ledelse, råtræ, juletræsdyrkning
Ønsker at være censor i Skovdyrkning, bachelorprojekter mm.
Evt. bemærkninger

Larsen, Thorsten Søndergaard

Fornavn
Efternavn 
Thorsten Søndergaard
Larsen
Ansættelsessted Miljøministeriet, Naturstyrelsen, Økonomi
E-mail tsl@nst.dk
Uddannelse Cand. Silv.
Erhvervserfaring Statsvirksomhedens og naturforvaltningsenhedernes økonomi
Organisationsforhold og overenskomst for skovarbejdere
Indkøb, udbud og bencmarking
Underviser på Sling i økonomi m.fl.
Fagområde Økonomistyring og optimering
Organisation og personale
Udbud og benchmarking
Ønsker at være censor i Driftsøkonomi
Regnskab og kalkulation
Bachelorprojekter
Skovdrift og samfund
Evt. bemærkninger

Lauritsen, Verner

Fornavn
Efternavn 
Verner
Lauritsen
Ansættelsessted Skovsøhus Natur ApS
Uddannelse Skov- og landskabsingeniør
Erhvervserfaring Selvstændig siden 2006
Fagområde Skovadministration, skovdyrkning
Ønsker at være censor i Skovdyrkning, skovdrift og samfund
Evt. bemærkninger

Leth-Espensen, Bo

Fornavn
Efternavn 
Bo
Leth-Espensen
Ansættelsessted Orbicon A/S
E-mail bleo@orbicon.dk
Uddannelse Cand. Silv. Journalist
Erhvervserfaring

2008-… Projektchef, VVM, miljøvurderinger, landskaber, natur, skov 2006-08 Programleder, Bymiljø, institutionsopbygn. Sydafrika 2003-08  Afd. leder, International afdeling, DN 1997-

Fagområde Natur, Miljø, Planlægning, EU, Samfundsforhold, formidling
Ønsker at være censor i Naturforvaltning og samfund Årgang 2014/2015
International Naturforvaltning
Skovdrift og Samfund
Miljø- og planlovgivning - natur og by
Miljø- og planlovgivning - natur og vand
Evt. bemærkninger Evt. andre fag - efter aftale

Lomholt, Anders

Fornavn
Efternavn 
Anders
Lomholt
Ansættelsessted Trolleholm Gods
Uddannelse Skov- & Landskabsingeniör og Forstkandidat
Erhvervserfaring Skovrider og godsforvalter ved Sperlingsholms og
Petersgaard Godser
Fagområde Skovdyrkning, ökonomi, skovdrift, skovplanlägning,
optimering, skovforvaltning, produktionsskovbrug,
strategisk/taktisk planlägning
Ønsker at være censor i Skovdrift og samfund, Träproduktion, Skovdyrkning.
Bachelorprojekt (+virksomhedsprojekt)
Evt. bemærkninger

Lundbjerg, Christian

Fornavn
Efternavn 
Christian
Lundbjerg
Ansættelsessted Gribskov Kommune, Team Natur og Vand
Uddannelse Skov og Landskabsingeniør
Erhvervserfaring 2004-2007 Frederiksborg Amt. Vandløbs adm. Lovgivning, vedligeholdelse vandløb 
2007 og frem. Gribskov Kommune. Adm. Vandløbsloven, Drift Vandløb, Fredninger, naturpleje drift. Natur beskyttelsesloven. Klimatilpasningsplan  
Fagområde

Drift og vedligehold af vandløb. Drift og vedligehold af naturarealer Vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven. Kommunal forvaltning. Klimatilpasning.

Ønsker at være censor i Bachelorprojekt (+ Virksomhedsprojekt) for Sling samt Hopi uddannelsen
Evt. bemærkninger

Lützen, Niels

Fornavn
Efternavn 
Niels
Lützen
Ansættelsessted Niels Lützen landskabsarkitekter ApS
E-mail nl@nl-landskab.dk
Uddannelse cand. Hort. Arch. KVL 1980
Erhvervserfaring

Egen tegnestue siden 1989 foredragsholder forfatter til flere rapporter om bla. LAR, vejæstetik, forhaver mv.

Fagområde Særlig kompetence i LAR, træer i byen, biotoper og dyreliv, byfornyelse, trafikale løsninger, borgerinddragelse, belægninger, byggeledelse, økonomi
Ønsker at være censor i HOPI:
Klimatilpasning og byens vand
Design, terræn og projektering
Landskabsarkitektur
Design, planter og projektering

SLING:
Økologi
Byens grønne områder
Evt. bemærkninger

Lyndgaard, Danielle Bjerre

Fornavn
Efternavn 
Danielle Bjerre
Lyndgaard
Ansættelsessted Danmarks Radio
E-mail d_lyndgaard@hotmail.com
Uddannelse Cand.merc. og MMD
Erhvervserfaring Senior HRD partner i BRFkredit a/s
Desuden erfaring som ekstern konsulent i CfL og DI
Nordisk HRchef i T-Systems DK, Konsulentchef
og HR konsulent sammen sted m.fl.
Fagområde Leder- og ledelsesudvikling, organisationsdesign og
udvikling, dynamikken mellem relationer og
resultater
Ønsker at være censor i Ledelse og organisation
Evt. bemærkninger

Löfvall, Steffen

Fornavn
Efternavn 
Steffen
Löfvall
Ansættelsessted

cph:learning ApS IT-universitetet i København (ekstern lektor) Copenhagen Business School (ekstern lektor)

Uddannelse Cand. merc. (SOL)
Ph.d.
Erhvervserfaring Partner, chefkonsulent, cph:learning
Chefkonsulent, dekansekretariatet for uddannelse, CBS
IT-universitetet i København (ekstern lektor)
Copenhagen Business School (ekstern lektor)
Fagområde Strategi, Organisation, Ledelse
Læring
Ønsker at være censor i Ledelse og organisation
Evt. bemærkninger

Løkke, Birgitte

Fornavn
Efternavn 
Birgitte
Løkke
Ansættelsessted Roskilde Kommune
E-mail birgittel@roskilde.dk
Uddannelse Landskabsarkitekt
Erhvervserfaring Projektledelse af større anlægsopgaver.
Planlægning og projektering
Fagområde Landskabsarkitektur, projektering,
planteanvendelse, projektledelse
Ønsker at være censor i Landskabsarkitektur
Evt. bemærkninger

Matthiessen, Anders

Fornavn
Efternavn 
Anders
Matthiessen
Ansættelsessted Anders Matthiessen ApS
E-mail am@matthiessen.dk
Uddannelse Landskabsarkitekt, Cand. Hort.
Erhvervserfaring Egen virksomhed
Fagområde Anlægsgartneri mv.
Ønsker at være censor i Praktiske og teoretiske fag relateret til Landskabs-
arkitektur og Anlægsgartneri samt det at drive virksomhed
Evt. bemærkninger

Nørgård, Christian

Fornavn
Efternavn 
Christian Nørgård
Nielsen
Ansættelsessted Skovbykon
E-mail cnn@skovbykon.dk
Uddannelse dr.agro, cand.silv, HD
Erhvervserfaring Forsker, konsulent og rådgiver
Fagområde Skovdyrkning, skovrejsning, by- og parktræer,
træers sundhed og stabilitet
Ønsker at være censor i Klima og træer (HOPI)
evt. Skovdyrkning
Evt. bemærkninger

Olsen, Jan Henning

Fornavn
Efternavn 
Jan Henning
Olsen
Ansættelsessted

Gisselfeld Kloster,
Suså Planteskole

E-mail jho@susaaplanteskole.dk
Uddannelse Skov- og landskabsingeniør
Erhvervserfaring Ledelse af Gisselfeld Klosters Skove
Ledelse af Suså Planteskole
Skovfoged Bregentved
5 års ansættelse i Africa hos UNDP og DLH.
Fagområde Ledelse, Skovdrift, Juletræer og Pyntegrønt,
Planteskole drift.
Ønsker at være censor i Skovdyrkning og International Naturforvaltning
Evt. bemærkninger

Nørgaard, Thomas

Fornavn
Efternavn 
Thomas
Nørgaard
Ansættelsessted Comcores ApS
E-mail tgn@comcores.com
Uddannelse Ms. E.E (DTU), HD(O)
Erhvervserfaring Udviklingsdirektør RFS Denmark
Direktør Radiocomp ApS
Direktør Comcores ApS
Fagområde Teknologi, Projektledelse, Salgs og markedsføring B-t-B
Organisation og ledelse
Entrepreneurskab
Ønsker at være censor i Innovation og markedsføring
Evt. bemærkninger

Olsen, Jan Henning

Fornavn
Efternavn 
Jan Henning
Olsen
Ansættelsessted

Gisselfeld Kloster,
Suså Planteskole

E-mail jho@susaaplanteskole.dk
Uddannelse Skov- og landskabsingeniør
Erhvervserfaring Ledelse af Gisselfeld Klosters Skove
Ledelse af Suså Planteskole
Skovfoged Bregentved
5 års ansættelse i Africa hos UNDP og DLH.
Fagområde Ledelse, Skovdrift, Juletræer og Pyntegrønt,
Planteskole drift.
Ønsker at være censor i Skovdyrkning og International Naturforvaltning
Evt. bemærkninger

Olsen, Jeppe Lefevre

Fornavn
Efternavn 
Jeppe Lefevre
Olsen
Ansættelsessted Kromann Reumert
E-mail jol@kromannreumert.com
Uddannelse Cand.jur., MEEL
Erhvervserfaring Advokat og advokafuldmægtig i mere end 10 år.
Fagområde
Ønsker at være censor i Jura
Evt. bemærkninger

Rasmussen, Lasse

Fornavn
Efternavn 
Lasse
Rasmussen
Ansættelsessted Lystrup og Jomfruens Egede godser
E-mail lr@lystrup-gods.dk
Uddannelse Skov og Landskabsingeniør
Erhvervserfaring 1997-2001 Skovfoged Bregentved gods
2001-2007 Skovfoged AHP-Skovadministration
2007-2012 Selvstændig skovfoged LR Skov og Land ApS
2012-2016 Skovfoged HedeDanmark Region Sjælland
Fagområde Skovdyrkning, Sjællandske godser, Samarbejde,
Kommunikation, Ejerkontakt, Budget og Planlægning
Skovejendomme 100-1000ha
Ønsker at være censor i Skovdyrkning
Skovdrift og Samfund
Evt. bemærkninger

Raae, Karsten

Fornavn
Efternavn 
Karsten
Raae
Ansættelsessted Skovdyrkerne
E-mail kra@skovdyrkerne.dk
Uddannelse Forstkandidat, merkonom i marketing
Erhvervserfaring Skovrider, Internationale skovprojekter, klima, rådgivning, nationalparker, organisation, ledelse og marketing mv.
Fagområde Naturressourceforvaltning og marketing
Ønsker at være censor i International naturressourceforvaltning
Evt. bemærkninger

Reeh, Ulrik

Fornavn
Efternavn 
Reeh
Ulrik
Ansættelsessted Veg Tech A/S
E-mail ur@vegtech.dk
Uddannelse Biolog, cand. Scient. Ph.d.
Erhvervserfaring Rambøll 1986-90
Parktekniks Institut / FSL 1990-2002
Veg Tech A/S 2002-
Fagområde Urban grøn struktur, Klimatilpasning, Vegetationsteknik
Grønne tage, LAR, Facadebeplantning, Kompostering
Kompost, Biodiversitet, Urban greening, Byøkologi
Ønsker at være censor i
Evt. bemærkninger

Rømø, Dorthe

Fornavn
Efternavn 
Dorthe
Rømø
Ansættelsessted Lyngby - Taarbæk Forsyning
E-mail dro@ltf.dk
Uddannelse Cand. Scient Biologi
Erhvervserfaring
Fagområde Klimatilpasning LAR planlægning vandmiljø
Ønsker at være censor i Klimatilpasning planlægning
Evt. bemærkninger

Saarnak, Nina

Fornavn
Efternavn 
Nina
Saarnak
Ansættelsessted Danmarks Naturfredningsforening
E-mail
Uddannelse Kulturgeograf, KU
Erhvervserfaring 2 års ansættelse som ekstern lektor ved Center for Afrikastudier ved KU og samtidigt 4 års ansættelse i hovedstadens Udviklingsråd. Dernæst ind til videre 10 års ansættelse i DN
Fagområde I Hovedstadens Udviklingsråd arbejde jeg 2 år som regionplanlægger og med revision af den kommunale planlægning. I DN har jeg ansvar for planområdet i særledeshed samt gruppeleder arbejder med konkret sagsbehandling og rådgivning inden for den samlede natur, miljø og planlovgivningen, derudover klimatilpasningsområdet samt generelt naturpolitisk lobbyarbejde - primært i forbindelse med plan og naturlovgivning.
Ønsker at være censor i
Evt. bemærkninger

Sand Gybeck, Tine

Fornavn
Efternavn 
Tine
Sand Gybeck
Ansættelsessted Gladsaxe Kommune
E-mail tingyb@gladsaxe.dk
Uddannelse Landskabsarkitetk, Cand.hort.arc.
Erhvervserfaring 2007-2012  Rødovre Kommune, Bygning & Landskab / Park & Natur
2012-2015 Hillerød Kommune, By & Miljø
2015 Gladsaxe kommune
Fagområde Byens grønne områder, Grøn planlægning, Drift,
Pleje- udviklingsplaner, Grønne udbud, Grøn struktur,
Byens træer, Klimatilpasning, Leg og sundhed
Ønsker at være censor i Bachelorprojekter indenfor mine primære kompetanceområder.
Mine kompetaceområder ligger indenfor Hopi "Parkdrift" + Hopi "Klimatilpasning og byens vand" samt Sling - "Byens grønne områder". 
Jeg forestiller mig dog kun som censor på et af fagene, hvor mine fagkompetancer og min offentlige forvaltningsbaggrund er mest relevant.
Evt. bemærkninger Som off. ansat inden for den grønne sektor, har jeg naturligvis et stort praktisk kendskab til organisering og samarbejder i et politisk system (internt og eksternt) i relation til de grønne områder.

Salomonsen, Dorte

Fornavn
Efternavn 
Dorte
Salomonsen
Ansættelsessted NTS-centeret
E-mail dorte@aquasim.dk
Uddannelse Cand. Scient i Biologi, Naturvejleder
Erhvervserfaring

Naturvejledning, formidling og undervisning indenfor natur og miljø Styrke unges interesse for og rekruttering til naturvidenskabe- lige uddannelser Projektledelse og ledelse

Fagområde Biologi, formidling, undervisning, naturvejledning
Projektledelse, ledelse
Ønsker at være censor i Bachelorprojekter og virksomhedsprojekter
Evt. bemærkninger

Schrøder, Jens

Fornavn
Efternavn 
Jens
Schrøder
Ansættelsessted Hededanmark a/s og Skælskør Anlægsgartnere a/s
E-mail jsc@hededanmark.dk
Uddannelse Cand agro, HD, MSDS SIMI
Erhvervserfaring Divisionsdirektør i Hededanmark siden 2006
Direktør Skælskør anlægsgartnere siden 2012
Afdelingschef Orbicon a/s rådg. Ing.
Fagområde Ledelse, strategi, naturforvaltning, change
Management, virksomhedsoverdragelser, service,
klimatilpasning, inovation.
Ønsker at være censor i Natur og landskabspleje, Inovation og markedsføring,
Ledelse og organisation,
Klimatilpasning og byens vand.
Evt. bemærkninger

Sejersgaard-Jacobsen, Martin

Fornavn
Efternavn 
Martin
Sejersgaard-Jacobsen
Ansættelsessted Kolding Kommune
E-mail masj@kolding.dk
Uddannelse Skov- og landskabsingeniør, HD-O
Erhvervserfaring Ledelse, organisation, Drift, Skovdrift
Fagområde

Ledelse, Organisation, Politisk organisering, Kommunal drift

Ønsker at være censor i Ledelse og Organisation
Evt. bemærkninger

Stoltenborg, Trine Balskilde

Fornavn
Efternavn 
Trine Balskilde
Stoltenborg
Ansættelsessted Samsø Energiakademi
E-mail trinstborg@hotmail.com
Uddannelse Cand.jur. Ph.D
Erhvervserfaring Aarhus Universitet
Videncentret for Landbrug
Fagområde Miljøretsekspert, tværfaglig
Ønsker at være censor i Jura
Evt. bemærkninger

Suadicani, Manne Kjell

Fornavn
Efternavn 
Manne Kjell
Suadicani
Uddannelse Forstkandidat, ph.d.
Erhvervserfaring 25 år på Skovteknisk Institut, Forskningscentret for Skov & Landskab, og IGN
Fagområde Skovbrugets driftsteknik, Energitræ
Ønsker at være censor i
Evt. bemærkninger

Suadicani, Ole

Fornavn
Efternavn 
Ole
Suadicani
Ansættelsessted Københavns Kommune
E-mail olesua@tmf.kk.dk
Uddannelse Cand. Hort.
Erhvervserfaring Københavns Kommune, TMF
Albertslund Kommune, Vej & Park
Fagområde Gartnerisk drift - teori og praksis, Udbud af gart-
riske driftsopgaver, Naturpleje, Planteanvendelse
Ønsker at være censor i Drift og pleje af udendørs arealer
Evt. bemærkninger

Svendsen, Annita

Fornavn
Efternavn 
Annita
Svendsen
Ansættelsessted Naturstyrelsen Fyn
E-mail ansve@nst.dk
Uddannelse Cand. Scient med biologi som hovedfag og nordisk sprog og litteratur som bifag
Master i Miljø- og Energiret
Erhvervserfaring 2007- Naturstyrelsen Fyn
1993-2007: Fyns Amt Natur- og Vandmiljøafdelingen, Naturkontoret
Fagområde Naturpleje og naturforvaltning, naturbeskyttelse, naturtyper, artsforvaltning i forhold til padder, lovgivning på naturområdet, økologi, biodiversitet i skov, landbrugsstøtteordninger, EU støtteordninger, robust kvæg
Ønsker at være censor i Natur- og landskabspleje, Skov og natur
Bachelorprojekt (+ Virksomhedsprojekt)
Evt. bemærkninger

Swainson, Anne Grete

Fornavn
Efternavn 
Anne Grete
Swainson
Ansættelsessted Selvstændig
E-mail agswainson@gmail.com
Uddannelse cand.jur.
Erhvervserfaring Mange års ansættelse i private og offentligt regi
Senest i Miljøministeriet, Naturklagenævnet (og selvstændig virksomhed)
Fagområde Jura: Miljø-, plan-, naturbeskyttelses- og skovlovgivning samt
statsforfatnings- og forvalningsret
Ønsker at være censor i Jura
Evt. bemærkninger

Sørensen, Lasse

Fornavn
Efternavn 
Lasse
Sørensen
Ansættelsessted Væksthus Hovedstadsregionen
E-mail Lso@vhhr.dk
Uddannelse Cand.merc. i international marketing & management
fra CBS
Erhvervserfaring 10 års erfaring med at rådgive, vejlede og
finansiere iværksættere og vækstvirksomheder.
Jeg møder mellem 300-400 nye virksomheder om
året
Fagområde

Opstart, vækst, innovation, økonomi, finansiering, forretningsudvikling, markedsføring & salg samt ledelse

Ønsker at være censor i Innovation og markedsføring
Evt. bemærkninger

Tauby, Anna

Fornavn
Efternavn 
Anna
Tauby
Ansættelsessted Lyngby-Taarbæk Forsyning
E-mail ata@ltf.dk
Uddannelse cand.scient. Landskabsforvalter
Bachelorgrad; hortonom
Erhvervserfaring NIRAS A/S 2008- 2017
Naturvejleder 2006-2007
Danmarks Ambassade i Beijing 2006-2006
Skov og Landskab 2005-2005
Fagområde Naturforvaltning, drifts- og plejeplaner, naturvurderinger, klimatilpasning, LAR,
§3, botaniske registreringer, invasive arter, naturgenopretning, vandløbsrestaurering
genopretning af drænede søer og moser, rekreative interesser, udbud, byggeledelse af natur- og klimaprojekter
Ønsker at være censor i Natur- og landskabspleje
Naturforvaltning og samfund
Evt. Planteanvendelse, evt. Klimatilpasning og byens vand, evt. Bachelorprojekter
Evt. bemærkninger

Thormann, Anna

Fornavn
Efternavn 
Anna
Thormann
Ansættelsessted Naturstyrelsen
E-mail ant@nst.dk
Uddannelse Forstkandidat (1996)
Evt. bemærkninger

Thurland, Michael

Fornavn
Efternavn 
Michael
Thurland
Ansættelsessted Selstændig
E-mail MTH@CITY.DK
Uddannelse Forstkandidat
Erhvervserfaring International konsulent indenfor naturressourceforvaltning
Fagområde Naturressourceforvaltning
International forhold vedr. forvaltning
Projektycyklus, LFA, mv.
Ønsker at være censor i Alt med vægt på internationale forhold
Evt. bemærkninger

Valentin, Mads

Fornavn
Efternavn 
Mads
Valentin
Ansættelsessted Novozymes A/S
E-mail Madsvalwin@gmail.com
Uddannelse cand.oecon.
Erhvervserfaring 3 år i Radiometer Medical - Product Management, Marketing
3 år i Novo Nordisk - Product Management, Marketing
10 år i ALK-Abello - Director Kommunikation og Marketing
2 år i Reputation - Reklamebureau - Account Director
2 år i Novozymes, Global Communications Manager
Fagområde Kommunikation, Marekting, Projektledelse, Strategi
Ønsker at være censor i Projektledelse, Kommunikation
Evt. bemærkninger

Vestergaard, Britta

Fornavn
Efternavn 
Britta
Vestergaard
Ansættelsessted Arcvision Landskab
E-mail britta@arcvision.dk
Uddannelse Landskabsarkitekt fra Arkitektskolen i Århus, 1999.
Erhvervserfaring Paul le Fevres tegnestue (projektering)
Årstiderne Arkitekter (skitsering, projektering, tilsyn)
Schønherr Landskab (sagarkitekt, projekteringsleder,
tilsynsførende, kvalitetsikringsmedarbejder)
Arcvision aps (Indehaver, daglig leder, sagarkitekt -
i øvrigt som ovenfor).
Fagområde Skitsering, projektering (herunder stærk i kotering/ LAR afvandingsprincipper med fokus på design/ æstetik) sagsstyring, brugerinddragelse, byggeledelse, tilsyn.
Ønsker at være censor i Design, terræn og projektering
Evt. bemærkninger Såfremt, der er andre fag hvor de designmæssige
aspekter kommer i spil, kunne dette også have
interesse. Sagsstyring er også et kerneområde.

Vestergaard, Ida

Fornavn
Efternavn 
Ida
Vestergaard
Ansættelsessted Lyngby-Taarbæk Kommune
E-mail ivp@ltk.dk
Uddannelse cand. Hort. Arch   fra 1976 fra KVL
Erhvervserfaring Privat tegnestue, Preben Skaarup,
Århus kommune, Stadagartensafdeling
Lyngby-Taarbæk kommune Park, vej og kirkegårde
Fagområde Planteanvendelse, landskabsarkitektur, LAR,
byens grønne områder, kirkegårdsplanlægning
drift og udvikling af kommunale grønne arealer
Ønsker at være censor i Bachelor projekter
planteanvendelse, landskabsarkitektur, LAR- fag, og åben for andre fag indenfor HOPI.
Evt. bemærkninger

Vilstrup, Elisabeth Høigaard

Fornavn
Efternavn 
Elisabeth Høigaard
Vilstrup
Ansættelsessted Henrik Jørgensen Landskab AS
E-mail evilstrup@gmail.com
Uddannelse KVL
Erhvervserfaring Charlotte Skibssted(studerende)
Henrik Jørgensen Landskab AS
Fagområde Alsidig indenfor faget - med særligt fokus på design
og projektering fra start til udførelse
Ønsker at være censor i Design, terræn og projektering
Evt. bemærkninger

Vonsbæk, Henriette Lunn

Fornavn
Efternavn 
Henriette Lunn
Vonsbæk
Ansættelsessted Byens Drift, TMF, Københavns Kommune
E-mail zi0g@tmf.kk.dk
Uddannelse Cand. agro og Teknisk diplomuddannelse i parkvirksomhed
Erhvervserfaring Parkforvalter Slagelse Kommune
Parkforvalter Københavns Kommune
Gartnerisk Arbejde for OK Grøn og HedeDK bl.a i
slotshaver
Fagområde Driftstyring, interessenthåndtering
Ønsker at være censor i Parkdrift
Evt. bemærkninger Censor i driftstyring på TDP

Weber, Tim Falck

Fornavn
Efternavn 
Tim Falck
Weber
Ansættelsessted Naturstyrelsen Nordsjælland
E-mail tfw@nst.dk
Uddannelse EUD Skovbrug (Nu: Skov-og Naturtekniker)
Skovtekniker (nu: Sling)
Projektleder, DIF Diplomtræner og coach
Erhvervserfaring Praktisk Skovbrug (skovarbejder i 6 år privat og stat)
Bierhverv selvstændig træfældningsfirma (topkapning) ca 15 år
Adm. Skovbrug i stat ca 20 år, centralt og decentralt
Fagområde Økonomi, projektstyring, adm. friluftsliv, praktisk friluftsliv, sundhed og motion, formidling, fondsarbejde, samarbejde med kommuner, frivillige og foreninger m.v., Natura 2000, driftsplaner og plejeplaner, skovmåling, praktisk skovdrift (specielt alle former for manuelt arbejde), økonomi og controlling og personale-adm.
Frivillige og foreninger m.v.
Ønsker at være censor i Alle former for projektopgaver.
Men også øvrige former/kurser iflg. mine fagkompetencer.
Evt. bemærkninger

Worm, Niels

Fornavn
Efternavn 
Niels
Worm
Ansættelsessted Naturstyrelsen Nordsjælland
E-mail new@nst.dk
Uddannelse Skov- og Landskabsingeniør
Erhvervserfaring Ansættelse Naturstyrelsen
Fagområde Skovrejsning, vildtforvaltning, naturpleje, 
landbrugsdrift, forpagninger, reservater, jagt, bæver,
vildtpleje, husdyr, køb/salg af ejendomme
Ønsker at være censor i Skovrejsning, vildtforvaltning, naturpleje, landbrugsdrift.
Evt. bemærkninger

Zeltner, Henrik

Fornavn
Efternavn 
Henrik
Zeltner
Ansættelsessted Miljøministeriets departement
E-mail hezel@mim.dk
Uddannelse Forstkandidat
HD i organisation
Erhvervserfaring Aktuelt opgaver vedr. organisering og målstyring i MIM
herunder håndtering af større digitaliseringsprojekter.
Før det 10 år med opgaver indenfor HR-området med
fokus på organisering, ledelse, løn, personaleforhold.
Fagområde

Organisering, HR, ledelse, planlægning, målsætning, projektledelse, marketing management samt mere klassiske emner indenfor skov og naturressourcer.

Ønsker at være censor i Ledelse og organisation. Innovation og markedsføring/
Marketing Management. Rådgivning og kommunikation. Driftsøkonomi. Projektopgaver.
Evt. Regnskab og kalkulation - skal lige have faget nærmere beskrevet.
Evt. bemærkninger Er aktiv som censor på bl.a. CBS og SDU.

Østergaard, Kaj

Fornavn
Efternavn 
Kaj
Østergaard
Ansættelsessted Selvstændig
E-mail kaj.oestergaard@gmail.com
Uddannelse Skov og landskabsing. + svensk master i skovbrug.
Erhvervserfaring
Fagområde Generelt skovbrug, Juletræer, Økonomi og anlyser
Ønsker at være censor i

Markedsføring, Skovbrug, Juletræer, Økonomi

Evt. bemærkninger

Østergaard, Lisbeth

Fornavn
Efternavn 
Lisbeth
Østergaard
Ansættelsessted Sweco
E-mail lisbeth.ostergaard@sweco.dk
Uddannelse Diplomuddannelse i Parkforvaltning
Gartneritekniker - Landskab og anlæg mm.
Erhvervserfaring Ca 20 års erfaring som parkforvalter, planlægning
Borgerhenvendelser og inddragelse af borgere
Store og små anlægsprojekter, udbud mm.
ca. 3 års erfaring med driftsledelse i en udførende drift.
Fagområde Planlægning, parkdrift, planteanvendelse,
legepladser.
Deltage i lokalplanarbejde m. grøn viden
Ønsker at være censor i Parkdrift
Anlægs og driftsstyring eller lign. fag
Evt. bemærkninger

Aaris-Sørensen, Bjørn

Fornavn
Efternavn 
Bjørn
Aaris-Sørensen
Ansættelsessted Gribskov Kommune
E-mail basoe@gribskov.dk
Uddannelse

Cand.scient. I Naturforvaltning (Biodiversitet, Landskaber og Planlægning) 2013 Teknisk Diplom i Parkvirksomhed TDP 2008 Skov- og Landskabsingeniør (Landskabslinjen) 2003 EUD Skovbruger 1996

Erhvervserfaring Gribskov Kommune, projektleder for arbejdet med vandplaner, naturforvaltning m.m. 
OKNYGAARD A/S, regionschef for Sjælland og Fyn, have- og parkdrift, naturgenopretning m.m. 
Elite Miljø A/S, Driftsleder, facility management, anlæg og pleje m.m. 
Ryegaard Land- og Skovbrug, Skovløber og skytte, fårehold, pyntegrynt og juletræer m.m. 
Fagområde Naturforvaltning, landskabsforvaltning, biodiversitet, planlægning, naturpleje, driftsplanlægning, 
driftsøkonomi, udbud og licitationer, ledelse, samspillet mellem natur og mennesker, 
parkdrift, naturgenopretning og vandløbspleje m.m. 
Ønsker at være censor i Natur- og landskabspleje
Naturforvaltning og samfund
Bachelorprojekter
Evt. bemærkninger