Aaris-Sørensen, Bjørn – Københavns Universitet

Aaris-Sørensen, Bjørn

Fornavn
Efternavn 
Bjørn
Aaris-Sørensen
Ansættelsessted Gribskov Kommune
E-mail basoe@gribskov.dk
Uddannelse

Cand.scient. I Naturforvaltning (Biodiversitet, Landskaber og Planlægning) 2013 Teknisk Diplom i Parkvirksomhed TDP 2008 Skov- og Landskabsingeniør (Landskabslinjen) 2003 EUD Skovbruger 1996

Erhvervserfaring Gribskov Kommune, projektleder for arbejdet med vandplaner, naturforvaltning m.m. 
OKNYGAARD A/S, regionschef for Sjælland og Fyn, have- og parkdrift, naturgenopretning m.m. 
Elite Miljø A/S, Driftsleder, facility management, anlæg og pleje m.m. 
Ryegaard Land- og Skovbrug, Skovløber og skytte, fårehold, pyntegrynt og juletræer m.m. 
Fagområde Naturforvaltning, landskabsforvaltning, biodiversitet, planlægning, naturpleje, driftsplanlægning, 
driftsøkonomi, udbud og licitationer, ledelse, samspillet mellem natur og mennesker, 
parkdrift, naturgenopretning og vandløbspleje m.m. 
Ønsker at være censor i Natur- og landskabspleje
Naturforvaltning og samfund
Bachelorprojekter
Evt. bemærkninger