Bach, Henrik Steffensen – Københavns Universitet

Bach-Henrik-Steffensen

Fornavn
Efternavn 
Henrik Steffensen
Bach
Ansættelsessted Herning Kommune
E-mail henrik.bach@herning.dk
Uddannelse Skov- & Landskabsingeniør
Erhvervserfaring Byggemodning
Fagområde Byudvikling, landskabsforvaltning, nyanlæg
drift, indkøb, skovrejsning, planlægning
Ønsker at være censor i
Evt. bemærkninger Bred tilgang