Bach, Birgit Møller – Københavns Universitet

Bach-Birgit Møller

Fornavn
Efternavn 
Birgit Møller
Bach
Ansættelsessted Varde Kirkegårde
E-mail bmb@vakg.dk
Uddannelse Landskabsarkitekt, KVL
Erhvervserfaring Fra 2004 ansat på Varde Kirkegårde som kirkegårdsleder
Fagområde Pleje af grønne områder
Ønsker at være censor i
Evt. bemærkninger