Vestergaard, Britta – Københavns Universitet

Vestergaard, Britta

Fornavn
Efternavn 
Britta
Vestergaard
Ansættelsessted Arcvision Landskab
E-mail britta@arcvision.dk
Uddannelse Landskabsarkitekt fra Arkitektskolen i Århus, 1999.
Erhvervserfaring Paul le Fevres tegnestue (projektering)
Årstiderne Arkitekter (skitsering, projektering, tilsyn)
Schønherr Landskab (sagarkitekt, projekteringsleder,
tilsynsførende, kvalitetsikringsmedarbejder)
Arcvision aps (Indehaver, daglig leder, sagarkitekt -
i øvrigt som ovenfor).
Fagområde Skitsering, projektering (herunder stærk i kotering/ LAR afvandingsprincipper med fokus på design/ æstetik) sagsstyring, brugerinddragelse, byggeledelse, tilsyn.
Ønsker at være censor i Design, terræn og projektering
Evt. bemærkninger Såfremt, der er andre fag hvor de designmæssige
aspekter kommer i spil, kunne dette også have
interesse. Sagsstyring er også et kerneområde.