Bundgaard Jensen, Niels Juhl – Københavns Universitet

Bundgaard Jensen, Niels Juhl

Fornavn
Efternavn 
Niels Juhl
Bundgaard Jensen
Ansættelsessted Eget firma
E-mail n9buje@gmail.com
Uddannelse Forstkandidat. Ph.D i skovdyrkning og økonomi
Erhvervserfaring Driftsplanlægning, skovdyrkning, personaleledelse, økonomi, drift af skov- og naturarealer, skovrejsning, naturgenopretning m.m.
Fagområde Økonomi, skovdyrkning, planlægning, naturgenopretning og skovrejsning
Ønsker at være censor i Alle de fag jeg har erfaring i.
Evt. bemærkninger Jeg er meget interesseret i både at være censor i de mundtlige fag, som jeg er sat på til, men også i forhold til de skriftlige opgaver på bachelorniveau. Jeg vil også gerne undervise i det omfang, dette ikke konflikter med rollen som censor.