Dengsøe, Jens-Erik – Københavns Universitet

Dengsøe, Jens-Erik

Fornavn
Efternavn 
Jens-Erik
Dengsøe
Ansættelsessted Skanderborg Kommune, Entreprenørafdelingen
E-mail jens-erik.dengsoe@skanderborg.dk
Uddannelse Skov- og landskabsingeniør
Erhvervserfaring

Ledelseserfaring (herunder også faglig ledelse) af alle kommunale opgaver inden vej- og parkdrift Desuden kendskab til vandløbspleje og spildevand.

Fagområde Parkdrift, vejdrift, naturpleje, bynære skove
spildevand, genbrugspladser,
personaleledelse, virksomhedsøkonomi.
Ønsker at være censor i Naturforvaltning og samfund
Evt. bemærkninger