Falkenberg, Charlotte Sams – Københavns Universitet

Falkenberg, Charlotte Sams

Fornavn
Efternavn 
Charlotte Sams
Falkenberg
Ansættelsessted Falkenberg, Charlotte Sams
E-mail csf@billund.dk
Uddannelse Cand. Hort. Arch.
Erhvervserfaring Park, Vej, Åbentland forvaltning, anlæg, admini.
Kommune- og lokalplanlægning
Visions- og strategisk byudvikling
Samskabelse - borgerindragelse
Byfornyelse
Politikudvikling
Ledelse
Fagområde Landskabsprojektering, landskabsdesign, projektledelse, fysisk planlægning, Klimatilpasning, LAR, grøn drift, tværfaglig/holistisk projektudvikling
Samskabelse - borgerindragelse
Ønsker at være censor i Hvor der kunne være brug for mine kompetancer!
Evt. bemærkninger