Gleesborg, Torben – Københavns Universitet

Gleesborg, Torben

Fornavn
Efternavn 
Torben
Gleesborg
Ansættelsessted københavns kommune, teknik- og miljøforvaltningen
E-mail torben.gleesborg@tmf.kk.dk
Uddannelse cand hort arch
Erhvervserfaring

Direktør, strategisk planlægning, ledelse mv udviklingsdirektør, ansvar for planlægning og hele det tekniske / miljø

Centerchef anlæg og udbud, ansvar for planlæg og gennemførelse af anlægsprojekter

Fagområde

Ledelse, Strategisk planlægning, Lokal og kommuneplan, Strategier generelt

Byliv, Byrum, Teknik og miljø forhold i byen generelt

Ønsker at være censor i
Evt. bemærkninger