Himmer, Steen – Københavns Universitet

Himmer, Steen

Fornavn
Efternavn 
Steen
Himmer
Ansættelsessted Gentofte Kommune - Kirkegårdene
E-mail shim@gentofte.dk
Uddannelse Planteskolegartner og Landskabsarkitekt
Erhvervserfaring Parkforvalter, Odense Kommune 2010-2014
Landskabsarkitekt/Kirkegårdsleder, Gentofte Kommune 2014 -
Fagområde Kirkegårdsdrift. Parkforvaltning.
Planteanvendelse. Drift af grønne områder.
Drifteffektive plantninger. Dynamiske plantninger
Ønsker at være censor i Planteanvendelse og bachelorprojekter
Evt. bemærkninger Aktuelle tillidshverv:
Bestyrelsespost i Kommunale Park- og Naturforvaltere.
Jurymedlem i Dansk Landskabspris
Dommer i "Nordic Green Space Award"
Medlem af Klonkildeudvalget
Medlem af Frøkildeudvalget