Ingerslev, Morten Holten – Københavns Universitet

Ingerslev, Morten Holten

Fornavn
Efternavn 
Morten Holten
Ingerslev
Ansættelsessted Københavns Universitet, IGN
E-mail moi@ign.ku.dk
Uddannelse Msc. (Chem. Eng.), PhD
Erhvervserfaring Forskning og undervisning i nedenstående emner
Fagområde

Økosystemforskning, biogeokemi, stofkredsløb, planteernæring, Økosystemer: skove, pyntegrønt- bevoksninger og urbane miljøer

Ønsker at være censor i Økologi, Planter og klima i byen og
Bachelorprojekter
Evt. bemærkninger