Ingvertsen, Simon Toft – Københavns Universitet

Ingvertsen, Simon Toft

Fornavn
Efternavn 
Simon Toft
Ingvertsen
Ansættelsessted EnviDan A/S
E-mail sti@envidan.d
Uddannelse Cand scient miljøkemi
Ph.d. i kvalitet og rensning af regnvand
Erhvervserfaring Adjunkt på IGN på KU SCIENCE
Fagspecialist hos EnviDan A/S
Fagområde Klimatilpasning, regnvand, vandkvalitet, rensning,
LAR, skybrudssikring, planlægning, udvikling af nye
løsninger, mv.
Ønsker at være censor i Klimatilpasning og Byens vand (HOPI)
Evt. bemærkninger