Iskov, John – Københavns Universitet

Iskov, John

Fornavn
Efternavn 
John
Iskov
Ansættelsessted HedeDanmark A/S
E-mail ji@hededanmark.dk
Uddannelse Skov- og landskabsingeniør
I gangværede Master i Offentlig Ledelse (MPA).
Erhvervserfaring Ledelse, udvikling af og eksekvering af strategi,
forretningsudvikling, overtagelse af større offentlige
driftsopgaver, Offentlig Privat Samarbejde (OPS)
driftsplanlægning og optimering, økonomi.
Fagområde
Ønsker at være censor i HOPI: Parkdrift, Anlægs- og driftsstyring, Ledelse og organisation, Bachelorprojekter.
SLing: Ledelse og organisation, Rådgivning og kommunikation, Bachelorprojekter.
Evt. bemærkninger