Jessen, Hans Christian – Københavns Universitet

Jessen, Hans Christian

Fornavn
Efternavn 
Hans Christian
Jessen
Ansættelsessted Naturstyrelsen Vestsjælland
E-mail hacje@nst.dk
Uddannelse Skov- og landskabsingeniør
Erhvervserfaring Skovfoged - personaleleder
Fagområde Skovdyrkning, personaleledelse, publikum og naturpleje
Ønsker at være censor i Skovforståelse, Skovdyrkning og Bachelorprojekt
Evt. bemærkninger